Påmelding Hu & Hei 2019


Betalingsinformasjon

Snuskeløpet
  • 70kr (kontant betaling på arena)
  • Etteranmelding: 100kr (på arena fredag)
Gampeløpet
  • Forhåndsbetaling: 200 kr (nettbank). Betales til kontonr 8601.43.52769 (merk betalingen med “Hu & Hei + navn“). Frist: 30. september
  • Kontant betaling: 250 kr (på arena lørdag)
  • Etteranmelding: 300 kr (på arena lørdag) (MERK! MELDER DU DEG PÅ NÅ ER DU ETTERANMELDT. DU SKAL DA BETALE PÅ ARENA!

Payment information

Snuskeløpet
  • NOK 70,- (cash at arena)
  • Late entry: NOK 100,- (cash at arena)
Gampeløpet
  • Prepaid: NOK 200,- (to bank account) To account number 8601.43.52769 (mark the payment “Hu & Hei + name“). Deadline: 30th of September
  • If you made an entry but wish to pay in cash at the arena: NOK 250,-.
  • Late entry at the arena: NOK 300,-(NOTICE! BY SIGNING UP FOR THE RACE BY THIS TIME YOU ARE IN THE LATE ENTRY. PAY AT ARENA!