0) $foerstedato=substr(mysql_result($result, 0, "dato"),0,10); if($rader>0){ $teller = (mysql_result($result, ($rader-1), "teller"))+1; $dbip=mysql_result($result, ($rader-1), "ip"); } else $teller=1; //print("\n$teller\n"); if($dbip!=$ip) $sql = mysql_query("INSERT INTO log3 (side,teller,ip,dato,agent) VALUES ('$side',$teller,'$ip', NOW(), '". $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ."')",$db); //print("$side,$teller,$ip,$dato"); else $teller=$teller-1; } function visTeller(){ global $teller; global $foerstedato; print("
$teller treff
s. $foerstedato
"); } if( !($REMOTE_ADDR == "129.241.103.61" or $REMOTE_ADDR == "129.124.128.95")) { skrivLog(); } ?>
Samarbeidspartnere:
Hovedsponsor: Sweco Samarbeidspartner: Skanska Samarbeidspartner: Trimtex
Arrangementer:

Bli med til 10mila 2012
Tour de Trondheim 2011
Hu & Hei - Høstens tøffeste utfordring...
Bli en r?kall!