Innkalling til ekstraordinært Årsmøte 08.02.18

Vedlagt ligger innkalling og sakspapirer

Innkalling

Saksliste

Sindre Engzelius Gylver

Plagsom nestleder av ogruppa. Misliker retrojakker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *