English version:

Can I be a member of NTNUI?

Every current student at NTNU Trondheim, scientific staff (phd students) at NTNU Trondheim and former members of NTNUI, NTHI and AVHI (this requires that you can show your old membership card) can become members of NTNUI.

 

How to become a member of NTNUI?

To become a member, you need a valid student certificate and semester card. You need to take this with you to one of SIT’s fitness centres. You get the opportunity to buy a membership for one year (two semesters) for 550 NOK.
Participation in activities organized by NTNUI’s groups requires valid NTNUI oblate.

It’s possible to purchase both membership in NTNUI and SIT, which can be done at one of SIT’s sports centres or on their website.

NB: Some sports that holds their training in one of SIT’s premises requires SIT memberships as well as NTNUI membership. It’s possible to buy a one-time fee to access SIT every time you wish to exercise.

 

How to get in touch with the different sports groups?
The Sports groups have their own websites which are liked to under Grupper in the menu.
If you wish to become a member of one group or try out one of their practices, you must contact that group through one of their emails which can be found on the group’s website.

 

Can I borrow sports equipment form NTNUI?

Yes, it’s possible to borrow sports equipment from NTNUI. NTNUI-Bumerang is a free lending scheme for sports equipment that lends out to students. Bumerang can be found at Moholt student city. Bus number 5 and number 66 goes directly from the city to Moholt student city. Bus no. 5 goes form Kongens gate K2 og bus no. 66 from Munkegata M1. For more specific travel plans go to AtB’s website. For more information about Bumerang visit their website.

 

What is Koiene (small cabins)?

Koiene is an offer from NTNUI for those who wish to go for a stay outside of Trondheim centre. Koiene has a total of 23 different cabins to choose from. If you wish to go to one of the cabins, it must either be rented, or you must sign up for one of the arranged trips. More about this can be found on their website.
It’s also possible for non-NTNUI members to rent a cabin, then only at slightly higher prices.

 

What is the Student Cabin?

The Student Cabin is a cabin located in Bymarka, close to Skistua, run by volunteers from NTNUI. The cabin is open every Tuesday and Wednesday, where you can reach the cabin by Hyttebussen (The Cabin Bus) which is free for every NTNUI members. The route table for the Cabin Bus can be found here.

The cabin is also open every Saturday and Sunday. You can reach the cabin with bus no. 10 which goes from Kongens gate K2 to Skihytta, for timetables visit AtB.

The Student Cabin is available to all NTNUI’s members and more information about opening hours and the cabin in general can be found on their website.

 

Did you not find your answer?

Do not hesitate to contact the board at email: hovedstyret@ntnui.no.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Norsk versjon:

Kan jeg bli medlem av NTNUI?

Alle nåværende studenter ved NTNU i Trondheim, vitenskapelig personale og tidligere medlemmer av NTNUI, NTHI og AVHI (krever visning av gammelt medlemskort) har muligheten til å bli medlem av NTNUI.

 

Hvordan bli medlem av NTNUI?

For å kunne stifte medlemskap i NTNUI må du ta med deg gyldig studentbevis og semesterkort til ditt nærmeste SIT-treningssenteret. Det er mulig å kjøpe helårsmedlemskap i NTNUI til 550 NOK.

Det er mulig å kjøpe både medlemskap i NTNUI og til SIT sine treningssenter, dette kan gjøres på et av idrettssentrene til SIT eller på SIT sine nettsider.

NB: Enkelte idretter som avholder sine treningstider i et av SIT sine lokaler krever SIT medlemskap eller at du betaler en engangssum hver gang du ønsker å trene.

 

Hvordan kommer jeg i kontakt med de forskjellige idrettsgruppene?

Idrettsgruppene har egne hjemmesider som det er linket til i gruppemenyen på NTNUI sine hjemmesider. Om du trykker på en av aktivitetene vil du bli direkte overført til deres hjemmesider. Ønsker du å bli medlem eller bare møte opp på prøvetrening, så ta kontakt med den idretten/laget du ønsker å delta på via deres eposter som skal være tydelige på deres egne hjemmesider.

 

Kan man låne idrettsutstyr fra NTNUI?

Ja det er mulig å kunne få låne idrettsutstyr fra NTNUI. NTNUI-bumerang er en gratis utlånsordning for idrettsutstyr som låner ut til studenter. Bumerang holder til på Moholt studentby. Buss nr. 5 og buss nr. 66 går direkte fra sentrum til Moholt studentby. Buss nr. 5 går fra kongens gate K2 og buss nr. 66 går fra Munkegata M1. For reisetabell gå inn på Atb sine hjemmesider. For mer informasjon om Bumerang og kontakt gå inn på deres nettsider.

 

Hva er Koiene?

Koiene er et tilbud fra NTNUI for de som ønsker å ta seg en tur med overnatting et annet sted enn Trondheim sentrum. Koiene har hele 23 forskjellige koier å velge imellom. For å kunne dra på en koie må den enten leies, eller man må melde seg på en av de arrangerte turene til koiene. Mer om dette finner du på deres nettsider.

Det er også mulig for personer som ikke er medlem av NTNUI å leie en koie, da bare til litt høyere pris.

 

Hva er studenterhytta?

Studenterhytta er ei hytte som ligger i Bymarka, like ved Skistua, som drives av frivillige fra NTNUI.
Hytta er åpen hver tirsdag og onsdag hvor man kan komme seg til hytta med Hyttebussen, som er gratis for alle med NTNUI-oblat. Rutetabell for Hyttebussen finner man her.
Studenterhytta er også åpen hver lørdag og søndag og buss nr. 10 går fra kongens gate K2 til skihytta, for rutetider se tabell, eller gå inn på Atb.
Studenterhytta er tilgjengelig for alle medlemmer av NTNUI og mer informasjon om åpningstider og studenterhytta generelt, finner du på deres nettsider.

 

Lurer du på noe mer? 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i hovedstyret på mail hovedstyret@ntnui.no.