Ansvarsområder i Hovedstyret:

 

Baneutvalget:

Ønsker du å ta del i utvikling og planlegging som påvirker en stor del av NTNUIs medlemmer?

NTNUI styrer og drifter Gløshaugen Idrettspark, også kalt Dødens Dal, og er medeier av Lade Idrettspark. Baneutvalget er ansvarlig for idrettsanleggene og består av representanter fra hovedstyret og idrettene som benytter seg av banene. Til dette kreves det koordinering av grupper som skal trene, drifte og vedlikeholde anleggene. Ved å sitte i baneutvalget har du mulighet til å komme med ønsker og tanker du mener at vil forbedre anleggene. Dette kan være bygging av bedre tilskuerplasser, innkjøp av NTNUI-effekter, forbedring av volleyballbaner, fotballmål med mer. En aktuell problemstilling er om kunstgresset i Dødens Dal skal byttes ut, og hvordan dette skal gjennomføres. Hvis dette er noe du interesserer deg for så er baneutvalget noe for deg.

Leder har en det overordnede ansvaret for reservasjon av bane og forsvarlig drift. I tillegg er man hovedstyrets kontaktperson utad ved saker som omhandler banene.
Økonomiansvarlig i baneutvalget er ansvarlig for å fakturere lag eller foreninger som benytter seg av anleggene og sørge for økonomisk forsvarlig drift. Litt forenklet vil det si at man holder oversikt over hvem som bruker anleggene, setter opp timelister, fakturering og kontrollerer at betalinger kommer inn. Stillingen krever lite(/ingen) forkunnskaper til økonomi, fakturering o.l. da man etter en innføring i NTNUIs økonomiverktøy er mer enn kapabel til å gjennomføre alle oppgavene økonomiansvarlig har i baneutvalget.

Søk deg inn hovedstyret og baneutvalget da vel!

 

Sekretær:

Er du glad i struktur og planlegging? Er du god til å jobbe hardt?
Som sekretær er din hovedoppgave å ukentlig skrive referat fra hovedstyremøtene og arkivere viktige dokumenter. Du har også ansvaret for å skrive sakspapirer og referater til generalforsamlingene på høsten og våren. Sekretær er en viktig rolle i styret og du får et godt innblikk i hva som skjer i NTNUI. I tillegg er det kanskje den rollen der du får størst kunnskap om mest mulig i klubben da du er nødt til å få med deg det meste som foregår. Er du giret på en bratt læringskurve som gir deg verdifull kunnskap? Søk sekretær!

 

Mosjonsansvarlig:

Er du interessert i trening og går med et ønske om å forbedre tilbudet i Trondheim?
En av hovedstyrets oppgaver er å sørge for at NTNUIs grupper arrangerer ukentlige åpne treningsøkter. Disse treningene eller øktene om du vil, skal være et mosjonstilbud for alle som er glad i aktivitet og trening.

Som mosjonsansvarlig skal du planlegge og sette opp en timeplan med faste mosjonsøkter som går gjennom hele semesteret. Du kontakter gruppene og etterlyser interesse for å holde mosjonsøktene. Tilbudet er populært blant gruppene så det er vanlig at ikke alle som vil organisere mosjonsøkter får muligheten. Som mosjonsansvarlig kreves det at du har god kontakt med gruppene, håndterer administrative oppgaver samt praktiske slik som printing av mosjonsplan, designe layout for mosjonsplanen, skrive beskrivelser, drive Facebookside m.m. Noe av det beste med å være mosjonsansvarlig er at man har frie tøyler t til å forme mosjonsplanen slik man vil, men med mål om å bedre mosjonstilbudet for studenter i Trondheim. Du vil møte mange engasjerte mennesker og kan være med på utrolig mye morsomt gjennom mosjonsøktene. Høres dette ut som noe for deg søk mosjonsansvarlig!

 

Materialansvarlig:

Har du et øye for det estetiske eller er du kanskje bare interessert i klær og vil være med på å bestemme hvordan vi fronter oss utad?
Materiellansvarlig er ansvarlig for store og små innkjøp til NTNUI og klubben generelt. Det er en spennende og utfordrende rolle som det i stor grad er mulig å gjøre til sin egen. Syns du det virker spennende å ha ansvar for et relativt stort budsjett satt av til innkjøp av sportsutstyr og promoteringsmateriell? Vil du prøve å forhandle avtaler med leverandører eller er du interessert i å designe eller utforme promoteringsmateriell for Norges største studentidrettslag. Som materiellansvarlig i klubben får du mulighet til å gjøre mye av dette så søk!

 

Arrangementsansvarlig:

NTNUI er Norges største idrettsorganisasjon, slik at arrangementsansvarlig i NTNUI får være med på å planlegge en rekke spennende arrangement. Arrangementsansvarlig er ansvarlig for planlegging og koordinering og har det overordnede ansvaret for gjennomføring av Hovedstyret arrangementer. Det er tidvis tidskrevende verv, men belønningen er stor da det å arrangere fest eller kavalkade med Norges beste idrettsforening og medlemsmasse er sosialt, spennende og utfordrende! Jobben man gjør som arrangementsansvarlig er svært synlig og setter stor pris på blant alle medlemmer.

 

Informasjonsansvarlig:

Informasjonsansvarlig drifter og videreutvikler nettsiden til NTNUI. Typiske arbeidsoppgaver  å oppdatere kontaktinformasjon, legge ut viktige/spennende saker på forsiden og sørge for er brukervennlig og stilig design. Ved siden av dette har du også ansvar for å følge opp email-listene da de endres i rykk og napp. Informasjonsansvarlig svarer også på generelle spørsmål utenfra sammen med PR-ansvarlig, og dette gir verdifull erfaring innenfor PR. Noe av det beste med å være informasjonsansvarlig er at man får ta viktige avgjørelser på egen hånd, bestemmer utseende på siden, og kan jobbe fleksibelt/hvor en vil.

 

PR-ansvarlig:

Som PR ansvarlig for Norges største idrettslag er det et enormt potensiale for hva man kan finne på! Så lenge man arbeider innenfor normalt nettvett og til NTNUIs beste er det få begrensninger. Du vil som PR-ansvarlig ha hovedansvaret for Facebook og Instagram-kontoen til NTNUI. PR-ansvarlig får henvendelser fra både internasjonale og norske studenter slik at man må ha oversikt over hva som skjer i klubben til enhver tid, og alt av FAQ. I tillegg er du ansvarlig for å promotere klubben ved for eksempel opptak, Gudens natteliv osv. Ønsker du å dra med deg en gjeng for å lage promoteringsfilm, ta kule bilder i grønt, gult og svart, arrangere konkurranser på sosiale medier eller noe helt annet så er det opp til deg. Din viktigste jobb er å sørge for at NTNU-studenter i hele byen er klar over hvilke muligheter de har i NTNUI og at ingenting er kulere enn en topplue i gult, grønt og svart!

 

Klubbavis(KA)-ansvarlig:

Som KA-ansvarlig har du ansvaret for NTNUIs klubbavis. Dette er en klubbavis som har blitt gitt ut i mange år og som inneholder reportasjer av det morsomme som skjer i NTNUI. KA-ansvarlig har ansvaret for å samle inn innhold til avisen fra gruppene, for så å få dette på trykk. De siste årene har KA kommet ut tre ganger i året og er en populær avis. Som KA-redaktør har du enormt mange muligheter og du kan gjøre omtrent hva du vil når det kommer til utseende og innhold!

 

Sponsorutvalget:

NTNUI skal utvikle seg videre med å tilrettelegge for enda flere idretter og aktiviteter, beholde nåværende medlemmer, OG samtidig rekruttere enda flere! NTNUI skal forbli Norges største og mest allsidige idrettslag, og for å kunne gjøre dette må vi inkludere næringslivet på en bedre måte enn før. Ønsket om å ha lavterskeltilbud gjør at sponsorutvalget må rette energien sin på å skape og utvikle samarbeidsavtaler og sponsoravtaler som vil gagne hele medlemsmassen.

Dette arbeidet har blitt tatt opp igjen i løpet av det siste året, men for å ta det neste steget trenger NTNUI engasjerte studenter med stå-på-vilje som gjør at en ikke godtar et nei ved første anledning!

Ønsker du å ta del i NTNUIs utvikling? Ønsker du å videreformidle NTNUIs gode og viktige varemerke? Ta utfordringen og søk sponsorutvalget!

 

Parasportleder:

NTNUI Paraidrett er en gruppe i regi av hovedstyret og fungerer på et litt annet vis enn andre grupper i klubben. Per dags dato er NTNUI Paraidrett et nytt prosjekt og det er mye som må gjøres, men det er også rom for både kreativitet og innspill. Som leder blir din oppgave å være det øverste informasjons- og kontaktleddet utad. Du vil være ansvarlig for paraidrett-mailen og svare på henvendelser samt samle informasjon. NTNUI Paraidrett er i utgangspunktet et informasjonsmedium for de som ønsker å drive med paraidrett og ikke et lag i seg selv. Dette grunnet de allerede-eksisterende tilbudene i Trondheim vi ikke vil konkurrere mot – heller samarbeide med!  I tillegg vil du ha nært kontakt med Norges Idrettsforbunds kontaktperson for idrett for funksjonshemmede, Per Einar, samt andre kontaktpersoner i klubbene med paraidrett-tilbud i Trondheim.

NTNUI Paraidrett har også behov for mer enn kun en leder. Nå i startfasen er promotering ekstremt viktig på alle arenaer. En hjemmeside står snart klar, facebook-side og andre sosiale medier trenger å administreres. Det planlegges også å avholdes kurs ang. relevante temaer for paraidrett innad til gruppene i NTNUI, samt Studentlekene står for tur, så det er mye som skjer på denne fronten! Det er dog en enormt givende og lærerik oppgave, og vi krysser fingene for suksess innen paraidrett-miljøet i 2017.