Arrangementsansvarlig:
 

NTNUI er Norges største idrettsorganisasjon, og som arrangementsansvarlig i NTNUI får du

være med på å planlegge en rekke spennende arrangementene. Arrangementsansvarlig er

ansvarlig for planlegging og koordinering samt det overordnede ansvaret for gjennomføring

av styret arrangementer. En god del av arrangementene går på rekruttering hvorav vi blant

annet har Idrettskavalkaden som arrangeres rett etter skolestart. Det er også en rekke

arrangementer innad i NTNUI, som eksempelvis gruppeledersamling som arrangeres både på

høst og vår.

 

PR-ansvarlig:

 

Som PR ansvarlig for Norges største idrettslag er det et enormt potensiale for hva man kan

finne på, og så lenge det sette NTNUI i et godt lys og holder deg innenfor normalt nettvett er

det få begrensninger. Du vil som PR-ansvarlig ha hovedansvaret for facebook-siden og

instagram-kontoen til NTNUI. I tillegg er du ansvarlig for å promotere for klubben ved for

eksempel opptak, Gudens natteliv osv. Om du vil dra med deg en gjeng å lage

promoteringsfilm, ta kule bilder i grønt, gult og svart, arrangere konkurranser på sosiale

medier eller noe helt annet så er det helt opp til deg. Din viktigste jobb er å sørge for at

NTNU-studenter i hele byen er klar over hvilke muligheter de har i NTNUI og at ingenting er

kulere enn en drakt eller lue i gult, grønt og svart!

 

Informasjonsansvarlig:

 

Som Informasjonsansvarlig er din hovedoppgave å drifte nettsiden til NTNUI etter beste

evene. Dette går stort sett i å oppdatere kontaktinformasjon, legge ut viktige/spennende saker

på forsiden og eller sørge for at alt ser pent og pyntelig ut. Ved siden av dette har du også

ansvaret for mailinglistene, da det skjer endringer i disse i rykk og napp. Du vill også stå som

mottaker på informasjonsansvarlig-mailen der man svarer på generelle spørsmål som kommer

utenfra. Det praktiske med å være informasjonsansvarlig er at du kan være fleksibel på hvor

du jobber, siden alt skjer digitalt, og er du kreativ som person er nettsiden til din disposisjon.

 

Klubbavis(KA)-ansvarlig:

 

Som KA-ansvarlig har du ansvaret for NTNUIs klubbavis. Dette er en klubbavis som har blitt

gitt ut i mange år og som inneholder mye av det morsomme som skjer i NTNUI. KA-

ansvarlig har ansvaret for å få innhold til avisen (dette får du ofte fra gruppene), for så å få

den på trykk. De siste årene har KA kommet ut tre ganger i året og er en populær avis. Som

KA-redaktør har du enormt mange muligheter og du kan gjøre omtrent hva du vil når det

kommer til utseende og innhold!

 

Mosjonsansvarlig:

 

En av hovedstyrets oppgaver er å sørge for at NTNUIs grupper arrangerer ukentlige åpne

treningsøkter. Disse treningene, øktene eller samlingene om du vil, skal være et mosjonstilbud

for alle som er glad i aktivitet og trening.

 

Som mosjonsansvarlig skal du planlegge og organisere en slags timeplan med økter i uka,

som går gjennom hele semesteret. Her vil du typisk kontakte gruppene og høre hvem som har

lyst til å holde en mosjonsøkt. Tilbudet er populært blant gruppene så det er vanlig at ikke alle

som arrangere får gjort det. Dette krever god kontakt med gruppene, administrative oppgaver

som printing av mosjonsplan, designe layout for mosjonsplanen, skrive beskrivelser, drive

facebooksiden med mer. Det fine med ansvaret er at man har stooor handlefrihet til å forme

mosjonsplanen slik man vil, med mål om å bedre mosjonstilbudet for studenter i Trondheim.

Du møter mange engasjerte mennesker og kan være med på utrolig mye morsomt gjennom

mosjonsøktene.

 

Materialansvarlig: 

 

Materiellansvarlig er ansvarlig for store og små innkjøp til NTNUI og klubben generelt. Det

er en spennende og utfordrende rolle som det i stor grad er mulig å gjøre til sin egen. Syns du

det er kult å ha et relativt stort budsjett satt av til innkjøp av sportsutstyr,

promoteringsmateriell eller annet du finner nødvendig, vil du prøve å forhandle avtaler med

leverandører eller er du interessert i å designe eller utforme promoteringsmateriell for Norges

største studentidrettslag. Som materiellansvarlig i klubben får du mulighet til å gjøre mye av

dette.  

 

Sekretær:

 

Som sekretær er din hovedoppgave å ukentlig skrive referat fra hovedstyremøtene og arkivere

viktige dokumenter. Du har også ansvaret for å skrive sakspapirer og referater til

generalforsamlingene på høsten og våren. Sekretær er en viktig rolle i styret og du får et godt

innblikk i hva som skjer i NTNUI. I tillegg er det kanskje den rollen der du får størst

kunnskap om mest mulig forskjellig i klubben, da du er nødt til å få med deg litt om det meste

som foregår.

 

Parasportleder:

 

NTNUI Paraidrett er en gruppe i regi av hovedstyret og fungerer dermed på et litt annet vis

enn andre grupper i klubben. Per dags dato er NTNUI Paraidrett et nytt prosjekt, så tross det

står en del på agendaen, er det også rom for både kreativitet og innspill da ingenting er gravert

i stein. Som leder blir din oppgave å være det øverste informasjons- og kontaktleddet utad i

hovedstyret. Du vil være ansvarlig for paraidrett-mailen og ta fatt på henvendelser, samle

informasjon og henvise videre til rette personer. NTNUI Paraidrett er i utgangspunktet et

informasjonsmedium for de som ønsker å drive med paraidrett og ikke et lag i seg selv. Dette

grunnet de allerede-eksisterende tilbudene i Trondheim vi ikke vil konkurrere mot – heller

samarbeide med! I tillegg vil du ha nært kontakt med Norges Idrettsforbunds kontaktperson

for idrett for funksjonshemmede, Per Einar, samt andre kontaktpersoner i klubbene med

paraidrett-tilbud i Trondheim.

 

NTNUI Paraidrett har også behov for mer enn kun en leder. Nå i startfasen er promotering

ekstremt viktig på alle arenaer. En hjemmeside står snart klar, facebook-side og andre sosiale

medier trenger å administreres. Det planlegges også å avholdes kurs ang. relevante temaer for

paraidrett innad til gruppene i NTNUI, samt Studentlekene står for tur, så det er mye som

skjer på denne fronten! Det er dog en enormt givende og lærerik oppgave, og vi krysser

fingene for suksess innen paraidrett-miljøet i 2017.

 

Baneutvalget:

 

NTNUI styrer og drifter Gløshaugen Idrettspark, også kalt Dødens Dal, og er medeier av Lade

Idrettspark. Baneutvalget, som er et utvalg av idrettene som benytter seg av banene og to

representanter fra hovedstyret, styrer disse idrettsanleggene. Til dette kreves det koordinering

av grupper som skal trene, drift og vedlikehold av anleggene. Det fine med å sitte i

baneutvalget er at du har store muligheter til å komme gjennom med ønsker og tanker som du

mener gjør anleggene bedre. Dette kan være bygging av bedre tilskuerplasser, innkjøp av

NTNUI-effekter, forbedring av volleyballbaner, fotballmål med mer. En aktuell

problemstilling er om kunstgresset i Dødens Dal skal byttes ut, og hvis dette er noe du mener

du interesserer deg for så er baneutvalget noe for deg. For nå som arbeidet med Ønsker du å ta

del i denne viktige og spennende utviklingen som vil påvirke mange av NTNUIs medlemmer?

Søk deg inn hovedstyret og baneutvalget da vel!

 

Som leder har en det overordna ansvaret for at booking og økonomien går rundt, samt være

hovedstyrets kontaktperson utad rundt saker som omhandler banene. Som økonomiansvarlig i

baneutvalget er det ditt ansvar å fakturere lag eller foreninger som benytter seg av anleggene.

Litt forenklet vil dette si: holde oversikt over hvem som bruker anleggene, sette opp

timelister, fakturering og kontrollere at betalinger kommer inn. Stillingen krever lite(/ingen)

forkunnskaper til økonomi, fakturering o.l. En kjapp innføring i NTNUIs økonomiverktøy

gjør deg kapabel til å gjennomføre alle oppgavene økonomiansvarlig har i baneutvalget.

Ønsker du å ta del i denne viktige og spennende utviklingen som vil påvirke mange av

NTNUIs medlemmer? Søk deg inn hovedstyret og baneutvalget da vel!

  

Sponsorutvalget:

 

NTNUI skal utvikle seg videre med å tilrettelegge for enda flere idretter og aktiviteter,

beholde nåværende medlemmer samtidig som at vi skal rekruttere enda flere! NTNUI skal

forbli Norges største og mest allsidige idrettslag, og for å kunne gjøre dette må vi inkludere

næringslivet på en bedre måte enn før. Ønsket om å ha lavterskeltilbud gjør at sponsorutvalget

må rette energien sin på å skape og utvikle samarbeidsavtaler og sponsoravtaler som vil gagne

hele medlemsmassen.

 

Dette arbeidet har blitt tatt opp igjen i løpet av det siste året, men for å ta det neste steget

trenger NTNUI engasjerte studenter med stå-på- vilje som gjør at en ikke godtar et nei ved

første anledning!

Ønsker du å ta del i NTNUIs utvikling? Ønsker du å videreformidle NTNUIs gode og viktige

varemerke? Ta utfordringen og søk sponsorutvalget!