Hvem kan søke?

 

De eneste kravene for å søke NTNUI hovedstyret er at du er student og medlem av NTNUI. Det er

selvfølgelig også en stor fordel om du er engasjert og oppriktig interessert i idrett. Idrettsbakgrunn

er også en fordel. Det er imidlertid ikke noe krav om tidligere erfaring fra lignende arbeid.

Læringskurven er bratt, og man får raskt oversikt over arbeidsoppgavene. Motivasjon er derfor vel

så viktig som erfaring. Utover dette ønsker vi et bredt spekter av ulike idretter og studier i

hovedstyret, så vi oppfordrer alle som synes dette høres interessant ut å søke!

 

Hvordan fungerer valget?

 

I NTNUI er det en valgkomite som tar seg av søknader og intervjuer kandidater til et nytt

hovedstyre. Valgkomiteen består av folk som kan mye om NTNUI og som alle har erfaring fra

forskjellige verv i klubben. De går gjennom søknader og kaller så aktuelle kandidater inn til

intervju. Etter intervjurunden kommer de med et innstillingsforslag til det de mener er styret som

kan gjøre en best mulig jobb for NTNUI. Forslaget stemmes over ved generalforsamlingen i

februar.

Det er også mulig å stille selv på generalforsamlingen, eller få en venn til å benke deg. Da går du ikke gjennom valgprosessen beskrevet over, men du og den instilte kandidaten får en del spørsmål fra forsamlingen før det stemmes over hvem av dere som får vervet.

 

Hva forventes av søknaden?

 

Søknaden skal skape et inntrykk av søkeren før et eventuelt intervju, og det vil derfor ikke være

nødvendig med en veldig lang søknad. Søknaden bør derimot inneholde:

 

                 – Studieretning

                 – Tilknytning til NTNUI

                 – Relevant erfaring

                 – Hvilken stilling du kunne tenke deg å ha i styret (ta en titt på siden «Roller i hovedstyret»,

                    for å se hva du kan tenke deg)

 

Søknaden skal sendes inn til valgkomiteen på mail: valg@ntnui.no innen 31.januar 2018.

 

Flere spørsmål?

 

Er det noe mer du lurer på med tanke på opptak kan du sende en mail til en av følgende:

 

Valgkomiteen: valg@ntnui.no

Hovedstyret: hovedstyret@ntnui.no

 

 

P1010566