Beskrivelse mosjonsøkter høst 17 (English below)

 

Mandag

Aktivitet: Joggetur + sirkeltrening (Gruppe: NTNUI Orientering) Tidspunkt og sted: 18:00 løper vi fra Grounden, Moholt; 18.45 starter sirkeltreningen i Gymsalen Dragvoll. Timebeskrivelse: Velkommen til en times sirkeltrening i regi av NTNUI Orientering. Her vil vi trene basisstyrke med fokus på mage og rygg. Varierte øvelser som med sikkerhet vil gi deg en bra treningsøkt. Kontaktperson: Gustav Fiskum gustav.f@live.com 98030795

Aktivitet: Joggetur (Gruppe: NTNUI Friidrett) Tidspunkt og sted: 19:00-20:00 Oppmøte SIT Gløshaugen. Timebeskrivelse: Vi deler opp i grupper som løper ulik lengde og fart, tre grupper som jogger runder på 6km / 8km / 11km. Kontaktperson: Magnus Winther Warvik 950 70 552

Aktivitet: Sirkeltrening (Gruppe: Telemark – Alpint) Tidspunkt og sted: 20:00-21:30 Armfeldtsalen Gløshaugen Timebeskrivelse: stasjonsbasert sirkeltrening. Kontaktinfo: telemark-leder@ntnui.no

 

Tirsdag

Aktivitet: Hyttebuss (Gruppe: Studenterhytta) Tidspunkt og sted: 17:30, buss fra hovedbygget Gløshaugen til Studenterhytta. Buss tilbake på kvelden. Se studenterhytta.org for info om andre stoppesteder. Beskrivelse: Supert om du vil ta en tur i marka, gå i badstuen, spise middag, spille kortspill eller annet. Gratis for NTNUI medlemmer, 40 kr for ikke-medlemmer. Utgår i eksamensperioden

 

Onsdag

Aktivitet: Fotball (gruppe: NTNUI fotball) Tidspunkt og sted: 16:00-17:30 Dødens Dal. Timebeskrivelse: Lavterskel fotballspilling for alle og enhver. Vi starter med litt forsiktige fotballøvelser før vi går over i spill. Ingen krav til utstyr eller ferdigheter! Kontaktperson: Ane Halvorsen ane_halvorsen@live.no

Aktivitet: Goalball (gruppe: NTNUI Basket) Tidspunkt og sted: 17:00- 18:30 kjellersalen Gløshaugem. Timebeskrivelse: Parasport – alle får bind for øynene og skal stoppe en ball som lager lyd. Nytt for de fleste og utrolig artig! Kontaktinfo: Eirik Søreide Hansen basket-leder@ntnui.no 91183678

Aktivitet: Hyttebuss (Gruppe: Studenterhytta) Tidspunkt og sted: 17:30, buss fra hovedbygget Gløshaugen til Studenterhytta. Buss tilbake på kvelden. Se studenterhytta.org for info om andre stoppesteder. Beskrivelse: Supert om du vil ta en tur i marka, gå i badstuen, spise middag, spille kortspill eller annet. Gratis for NTNUI medlemmer, 40 kr for ikke-medlemmer. Utgår i eksamensperioden

Aktivitet: Basketball (gruppe: NTNUI Basketball) Tidspunkt og sted: 20:30-22:00 Armfeldtsalen Gløshaugen. Timebeskrivelse: Mosjonstime i basketball er for alle som har lyst til å spille litt basket uten å være fast bundet til et lag. Timene starter med lett oppvarming med ball, der det er muligheter for å lære seg noe teknikk for de som ønsker det. Etter oppvarmingen deles det inn i lag og vi spiller resten av treningen. I mosjonstimene spiller vi stort sett med en gylden regel, å ta hensyn til hverandre. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på disse timene. Kontaktinfo: Eirik Søreide Hansen basket-leder@ntnui.no 91183678

Aktivitet: Ultimate frisbee Tidspunkt og sted: 20:30-21:00 Dødens Dal. Timebeskrivelse: Ultimate frisbee er en fartsfylt og morsom lagsport som ikke så mange har prøvd før. Ultimate er en nullkontaktsport med mye løping, så det er garantert god kondisjonstrening. Økta starter med gjennomgang av regler, oppvarming og litt kastetrening før en bruker det meste av tida på å spille og ha det moro. Kom og prøv! Kontaktperson: Eivind Karlsen eivind_gmlmosseveg@hotmail.com 93666463

Aktivitet: Volleyball (gruppe: NTNUI Volleyball) Tidspunkt og sted: 21:30-23:00 Idrettshallen Gløshaugen Timebeskrivelse: Mosjonstimene i volleyball er for deg som liker å spille volleyball, enten du er helt nybegynner og aldri har prøvd det før, eller om du har mange år bak deg i seriespill. Her er det fokus på å ha det gøy, og ingen forhåndskunnskaper er påkrevd. Vi har mye spilling, men de vil også være mulig å lære seg litt teknikk. Kom innom og prøv! Du er hjertelig velkommen. Kontaktperson: Marte Guro Arnesen volleyball-leder@ntnui.no

 

Torsdag

Aktivitet: Innefotball (Gruppe: NTNUI Orientering) Tidspunkt og sted: 17:30-19:00 Gymsal Dragvoll. Timebeskrivelse: Innendørsfotball med fokus på god trening og å ha det gøy. Forskjellige typer spill med mål eller benker, cup eller rullering. Alle er velkomne! Kontaktperson: Børge Styrvold borge.styrvold@gmail.com 97012381

Aktivitet: Sirkeltrening (Gruppe: NTNUI Roing) Tidspunkt og sted: 18:30-20:00 Armfeldtsalen Gløshaugen. Timebeskrivelse: Sirkeltrening med NTNUIs velmerriterte roere. Her får du deg en skikkelig hardøkt som sikrer deg støle muskler dagen derpå.  Det kjøres fire runder, hver med 12 varierte øvelser. Syregaranti! (ikke la deg skremme). Kontaktperson: Sondre Utkilen roing-nestleder@ntnui.no 46952364

 

Fredag

Aktivitet: Håndball (Gruppe: NTNUI Håndball). Tidspunkt og sted: 14:30-16:00 Idrettshallen Gløshaugen. Timebeskrivelse: Her kan alle som vil spille håndball, fra nybegynner til mer viderekomne, komme. Basisøvelser med ball og mye spill på en hel bane. Kontaktperson: Martine Nyhus 45494916martinenyhus@hotmail.com, Lena Derås 98804737 lena_deras@me.com

Aktivitet: Kanonball (Gruppe: NTNUI Dans) Tidspunkt og sted: 18:45-19:45 Armfeldtsalen Gløshaugen. Timebeskrivelse: En aktivitet de fleste kjenner til fra ungdomsskolen og videregående. Vi deler ofte inn i nye lag og har faste enkle regler. Dette har lenge vært en populær time med mye gøy og tidvis høyt tempo. Kontaktperson: Raymond Toft raymond.toft@gmail.com 97683840

 

Lørdag

Aktivitet: Badminton (Gruppe: NTNUI Badminton) Tidspunkt og sted: 10:00-11:30 Idrettshallen Gløshaugen Timebeskrivelse: På badmintons mosjonstime har vi det gøy med badminton i et opplegg organisert av erfarne spillere. Du behøver ikke ta med en venn for å spille da det alltid er andre å spille med, så du trenger bare  å ta med deg gymtøy og godt humør! Du skal få se at badminton egnet seg godt til å ha det moro, samtidig som man får en treningsøkt! Kontaktperson: Håvard Fimreite havard.fimreite@yahoo.com 41005973

 

Søndag

Aktivitet: Stretching (Gruppe: NTNUI Dans) Tidspunkt og sted: 12:00-13:00 Kjellersalen Gløshaugen idrettssenter. Timebeskrivelse: bøy og tøy er gøy. Klassen er laget slik at det passer alle uavhengig av mykhet. Hovedfokuset på timen er å tøye ben. Vi bruker de første 15 minuttene til oppvarmin, men foretrekker at folk har gjort dette på forhånd. Kontaktperson: Alejandra Rueda alejandracru3@gmail.com 95443869

Aktivitet: Bordtennis (Gruppe: NTNUI Bordtennis) Tidspunkt og sted: 18:00-19:00 Hall A Dragvoll. Timebeskrivelse: Timen starter med oppvarming med ballveksling. Deretter spiller vi og rulleres etter hver kamp. Systemet er lagt opp slik at man spiller mot de som er på sitt nivå. Kontaktperson: Danh Tran danhtran1987@hotmail.com 98682509

 

 

English descriptions

 

Monday

Activity: Jogging + circuit training (group: NTNUI orientering) Time and place: 18.00 we run from Grounden, Moholt , 18:45 starts the circuit training in Gymsalen Dragvoll. You can join in at either point. Description: Welcome to an hour circuit training run by NTNUI orientering. Here we will train basic strength with focus on core muscles. Varied exercises that will for sure give you a good workout. Contact person: Gustav Fiskum gustav.f@live.com 98030795

Activity: Jogging (Group: NTNUI Friidrett) Time and place: 19:00-20:00 Meet at SIT Gløshaugen. Description: We split up into groups that run different lengths and keep different speeds. Three groups running rounds of 6 km / 8km / 11km. Contact: Magnus Winther Warvik 950 70 552

Activity: Circuit training (Group: Telemark-Alpint) Time and place: 20:00-21:30 Armfeldtsalen Gløshaugen Description: station-based circuit training. Contact: telemark-leder@ntnui.no

 

Tuesday

Activity: Cabin bus (Group: Studenterhytta) Time and place: 17:30, bus from hovedbygget Gløshaugen to Studenterhytta. Bus back in the evening. See studenterhytta.org for info about other places to catch the bus. Description: Great chance to get out of the city, maybe go for a hike, enjoy the sauna, have dinner, play cards etc. The bus is free for NTNUI members, 40 nok for non-members, No bus in the exam period.

 

Wednesday

Activity: Soccer (group: NTNUI fotball) Time and place: 16:00-17:30 at Dødens Dal. Description: casual soccer for everyone. We will start with some soccer drills and then go on to play. No requirement to equipment nor skills! Contact person: Kontaktperson: Ane Halvorsen ane_halvorsen@live.no

Activity: Goalball (group: NTNUI Basket) Time and place: 17:00- 18:30 kjellersalen Gløshaugen. Description: Parasport – everyone will get a blind folk and will try to stop a ball that makes sense. There will be people there to teach you the game. New for most, extremely fun! Contact person: Eirik Søreide Hansen basket-leder@ntnui.no 91183678

Activity: Cabin bus (Group: Studenterhytta) Time and place: 17:30, bus from hovedbygget Gløshaugen to Studenterhytta. Bus back in the evening. See studenterhytta.org for info about other places to catch the bus. Description: Great chance to get out of the city, maybe go for a hike, enjoy the sauna, have dinner, play cards etc. The bus is free for NTNUI members, 40 nok for non-members, No bus in the exam period.

Activity: Ultimate frisbee Time and place: 20:30-21:00 Dødens Dal. Description: Ultimate frisbee is a fast-paced and fun team sport that not a lot of people have tried. It is a zero-contact sport with a lot of running, so it is guaranteed good fitness training. The sessions start with an explanation of the rules, warm up and throwing drills before we play and have fun. Come and try! Contact person: Eivind Karlsen eivind_gmlmosseveg@hotmail.com 93666463

Activity: Basketball (group: NTNUI Basketball) Time and place: 20:30-22:00 Armfeldtsalen Gløshaugen. Description: This is for those that want to play basket without being tied to a team. The training start with light warmup with ball, where one can learn some technique if one wants to. After the warmup we divide into teams and play.  We play with a golden rule; to pay attention to each other. You don’t need any prior knowledge to participate at these sessions. Contact info: Eirik Søreide Hansen basket-leder@ntnui.no 91183678

Activity: Volleyball (group: NTNUI Volleyball) Time and place: 21:30-23:00 Idrettshallen Gløshaugen Description: These volleyball sessions are for you that enjoys playing volleyball, either you are a beginner, never have tried the sport or have years of experience. Here the focus is to have fun, and no previous experience is demanded. We play a lot, but it will also be possible to learn some technique. Come and try, you are very welcome! Contact person Marte Guro Arnesen volleyball-leder@ntnui.no

 

Thursday

Activity: Soccer inside (Group: NTNUI Orientering) Time and place: 17:30-19:00 Gymsal Dragvoll. Description: Indoor soccer with focus on good exercise and to have fun. Different types of play with goals and benches, cup or rotation. Everyone is welcome! Contact person: Børge Styrvold borge.styrvold@gmail.com 97012381

Activity: Circuit training (Group: NTNUI Roing) Time and place 18:30-20:00 Armfeldtsalen Gløshaugen. Description: Circuit training with NTNUI*s excellent accomplished rowers. Here you can get a hard workout that gives you sore muscles the next day.  It will be 12 varied exercises in a loop, and will run the loop 4 times. Contact person:  Sondre Utkilen roing-nestleder@ntnui.no 46952364

 

Friday

Activity: Handball (Group: NTNUI Handball). Time and place: 14:30-16:00 Idrettshallen Gløshaugen. Description: Here can everyone who wants to play soccer come – from beginners to experienced. Basic drills with ball and a lot of play on a whole pitch. Contact person: Martine Nyhus 45494916martinenyhus@hotmail.com, Lena Derås 98804737 lena_deras@me.com

Activity: Dodgeball (Group: NTNUI Dans) Time and place: 18:45-19:45 Armfeldtsalen Gløshaugen. Description: An activity most people know from high school. We will divide into new teams and rotate on playing. Contact person: Raymond Toft raymond.toft@gmail.com 97683840

Saturday

Activity: Badminton (Group): NTNUI Badminton) Time and place: 10:00-11:30 Idrettshallen Gløshaugen Description: At these sessions we have fun with badminton in a form organized by experienced players. You don’t need to bring a friend as there always is someone to play with, so bring your training clothes and a good mood! You will see that badminton is a great activity that allows you to have an awesome time while also getting a great workout! Contact person: Håvard Fimreite havard.fimreite@yahoo.com 41005973

 

Sunday

Activity: Stretching (Group: NTNUI Dans) Time and place: 12:00-13:00 Kjellersalen Gløshaugen idrettssenter. Description: The stretching class is made so that anyone can join regardless of how flexible they are. The main focus is stretching legs. The first 15 minutes are used to warm up but it is best to come already warmed up. Contact person: Alejandra Rueda alejandracru3@gmail.com 95443869

Activity: Table tennis (Group: NTNUI Bordtennis) Time and place: 18:00-19:00 Hall A Dragvoll. Description: The session starts with a warmup with ball-passes. Afterwards we play and rotate after each game. The system is made so that everyone plays against someone at their level. Contact person: Danh Tran danhtran1987@hotmail.com 98682509