Hvordan bli medlem?

Ta med deg studentbeviset og semesterkortet og gjør ett av følgende:

Kjøp medlemskort i vakta på Idrettsbygget Gløshaugen eller på Dragvoll Idrettssenter utover høsten og vinteren.

 

Hva koster det å være medlem?

Se SiT sine nettsider

 

Hvem kan være medlem i NTNUI?

NTNU

  • Nåværende studenter
  • Vitenskapelig personale
  • Tidligere medlemmer av NTNUI, NTHI og AVHI (krever at man kan vise gammelt medlemskort fra forrige semester/år)

Ta med gyldig semsterkort og identifikasjon (ansattkort for ansatte) ved kjøp.

 

Kan det søkes om dispensasjon?

Det kan søkes om dispensasjon for deltakelse i NTNUIs grupper. Søknad om dispensasjon sendes i samråd med vedkommende gruppe til NTNUIs hovedstyre. Deretter behandles og avgjøres søknaden i Hovedstyret. Søknaden skal skrives på eget skjema og fylles ut av både personen som søker og gruppelederen i den aktuelle gruppen. Den som ønsker lese om mer spesielle regler angående medlemskap, henvises til NTNUIs lover.