MSU er det organisatoriske studentpolitiske organ ved DMF. MSU er uavhengig av fakultetsledelsen, og vi sørger for at styrer og råd har studentrepresentanter. Vi holder orden på sakene slik at resten av studentdemokratiet fungerer. MSU fordeler velferdsmidlene som fakultetet hvert år bevilger studentene. Kriteriene for å få midler ligger i VOFS, som du kan finne på denne siden.

Allmøtet er det øverste informasjons- og beslutningsorgan for studentene ved DMF. Den første mandag hver måned er det Allmøte. Her tar vi opp aktuelle saker hvor vi mener studentene må få si sin mening, eller informasjon som det er viktig at studentene får. De som sitter i forskjellige styrer og utvalg møter på Allmøte for å fortelle hva de driver med.

Medisinsk Studentråd er det diskuterende og meningsfinnende organ ved DMF. Vi arrangerer Medisinsk Studentråd (MSR), der de kulltillitsvalgte og andre tillitsvalgte møtes og diskuterer studie- og fakultetssaker. MSR er rådgivende for både MSU og FTR og mot fakultetet og representerer studentenes mening. Vår oppgave er å tale studentenes sak i saker som angår studentene.


NYHETER


5. februar 2007

Denne siden blir ikke lenger oppdatert da Medisinsk Studentutvalg har byttet navn. Oppdater dine lenker. Gå til på http://org.ntnu.no/studentrad_dmf.


  MSU høst 2006

  Vedtekter (VOFS)


  MSU-referater

  Medisinsk Studentråd

  Allmøtereferater


  Nasjonal utveksling

  Valgbrosjyre

  Studierevisjonen

  Nyhetsarkiv

  Lett på hjertet


  Studmedportalen

  Medisinsk FagrådMSU-nett Web