Medlem i NTNUI-langrenn

Hvem som helst kan møte opp på treningene, være med på samlinger og de fleste andre arrangement i regi av NTNUI langrenn. Skal du ha fullt av det gode tilbudet i gruppa utbytte og vil stille i konkurranser for NTNUI  må du ha registrert deg som medlem og ha betalt medlemskontingent i NTNUI.  Det gjør du på et av idrettsbyggene. Årsavgiften er i 2016/2017 på 1750 kroner inkludert fri bruk av alle idrettsbyggene Husk å ta med studentkort og semesterbevis.

Klubbovergang

Skal du melde overgang fra en annen klubb må du benytte deg av dette (http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Klubbskifte,%20skjema%202011.pdf) skjemaet. Det må fylles ut av gammel klubb før det sendes inn til langrenn-nestleder(a)stud.ntnu.no sammen med evt FIS-kode.

Iht. reglene fra NSF må overgangen skje minst 2 måneder før første sesongstart. Står du oppført som din gamle klubb (kan skjekkes på minidrett) og har tenkt til å gå skirenn for NTNUI, fyll ut overgangsskjema i god tid FØR nyttår! Kan ikke garantere at søknad om overgang blir godkjent hvis det gjøres senere. Husk også at en kan være medlem i flere klubber, men kun konkurrere i 1 klubb i samme sesong.

Les mer om reglene for klubbskifte her (http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Klubbskifte,%20regler.pdf). Har du spørsmål, kontakt langrenn-nestleder(a).stud.ntnu.no.