• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  6 
   Fos
  1 
   Hei
  2 
   Hog
  1 
   Hol
  0 
   Hol
  0 
   Igl
  1 
   Kam
  0 
   Krå
  0 
   Kås
  0 
   Lyn
  4 
   Lyn
  1 
   Mor
  1 
   Nic
  0 
   Rin
  0 
   Sel
  0 
   Son
  3 
   Sta
  0 
   Sta
  1 
   Taa
  2 
   Tel
  0 
   Vek
  1 
   Øve
  2 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier per seng.