• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  166 
   Fos
  54 
   Hei
  77 
   Hog
  46 
   Hol
  48 
   Hol
  38 
   Igl
  33 
   Kam
  47 
   Krå
  41 
   Kås
  40 
   Lyn
  63 
   Lyn
  35 
   Mev
  30 
   Mor
  27 
   Nic
  33 
   Rin
  59 
   Sel
  44 
   Son
  58 
   Sta
  42 
   Sta
  62 
   Taa
  43 
   Tel
  39 
   Vek
  41 
   Øve
  52 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier per seng.