• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  44 
   Fos
  9 
   Hei
  22 
   Hog
  9 
   Hol
  14 
   Hol
  4 
   Igl
  10 
   Kam
  6 
   Krå
  6 
   Kås
  11 
   Lyn
  22 
   Lyn
  5 
   Mor
  5 
   Nic
  7 
   Rin
  18 
   Sel
  8 
   Son
  15 
   Sta
  8 
   Sta
  17 
   Taa
  10 
   Tel
  12 
   Vek
  10 
   Øve
  11 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier per seng.