• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  117 
   Fos
  40 
   Hei
  57 
   Hog
  35 
   Hol
  34 
   Hol
  28 
   Igl
  25 
   Kam
  33 
   Krå
  24 
   Kås
  28 
   Lyn
  47 
   Lyn
  23 
   Mev
  6 
   Mor
  18 
   Nic
  24 
   Rin
  42 
   Sel
  31 
   Son
  44 
   Sta
  30 
   Sta
  50 
   Taa
  29 
   Tel
  28 
   Vek
  29 
   Øve
  33 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier per seng.