• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  90 
   Fos
  26 
   Hei
  43 
   Hog
  22 
   Hol
  25 
   Hol
  18 
   Igl
  13 
   Kam
  17 
   Krå
  12 
   Kås
  17 
   Lyn
  35 
   Lyn
  13 
   Mor
  10 
   Nic
  14 
   Rin
  32 
   Sel
  17 
   Son
  29 
   Sta
  18 
   Sta
  38 
   Taa
  18 
   Tel
  17 
   Vek
  23 
   Øve
  23 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier per seng.