• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1830 
   Fos
  535 
   Hei
  1932 
   Hog
  276 
   Hol
  968 
   Hol
  303 
   Igl
  330 
   Kam
  282 
   Krå
  164 
   Kås
  319 
   Lyn
  820 
   Lyn
  140 
   Mev
  149 
   Mor
  53 
   Nic
  262 
   Rin
  235 
   Sel
  87 
   Son
  463 
   Sta
  83 
   Sta
  678 
   Taa
  258 
   Tel
  348 
   Vek
  820 
   Øve
  414 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier.