• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  986 
   Fos
  254 
   Hei
  1057 
   Hog
  133 
   Hol
  508 
   Hol
  147 
   Igl
  120 
   Kam
  96 
   Krå
  40 
   Kås
  136 
   Lyn
  450 
   Lyn
  53 
   Mor
  20 
   Nic
  110 
   Rin
  129 
   Sel
  33 
   Son
  233 
   Sta
  36 
   Sta
  414 
   Taa
  103 
   Tel
  149 
   Vek
  453 
   Øve
  178 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier.