• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  565 
   Fos
  108 
   Hei
  660 
   Hog
  71 
   Hol
  353 
   Hol
  30 
   Igl
  97 
   Kam
  39 
   Krå
  28 
   Kås
  106 
   Lyn
  337 
   Lyn
  29 
   Mor
  12 
   Nic
  54 
   Rin
  83 
   Sel
  23 
   Son
  133 
   Sta
  30 
   Sta
  217 
   Taa
  69 
   Tel
  124 
   Vek
  243 
   Øve
  117 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier.