• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1279 
   Fos
  395 
   Hei
  1414 
   Hog
  209 
   Hol
  674 
   Hol
  221 
   Igl
  248 
   Kam
  197 
   Krå
  97 
   Kås
  223 
   Lyn
  611 
   Lyn
  93 
   Mev
  31 
   Mor
  35 
   Nic
  192 
   Rin
  164 
   Sel
  62 
   Son
  352 
   Sta
  60 
   Sta
  553 
   Taa
  171 
   Tel
  255 
   Vek
  586 
   Øve
  262 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier.