• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1735 
   Fos
  632 
   Hei
  1540 
   Hog
  314 
   Hol
  851 
   Hol
  356 
   Igl
  259 
   Kam
  240 
   Krå
  217 
   Kås
  417 
   Lyn
  917 
   Lyn
  155 
   Mev
  0 
   Mor
  71 
   Nic
  330 
   Rin
  329 
   Sel
  129 
   Son
  468 
   Sta
  101 
   Sta
  706 
   Taa
  327 
   Tel
  394 
   Vek
  649 
   Øve
  401 

  Overnattinger totalt i 2017 over koier.