• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1787 
   Fos
  629 
   Hei
  1492 
   Hog
  277 
   Hol
  929 
   Hol
  359 
   Igl
  363 
   Kam
  192 
   Krå
  196 
   Kås
  392 
   Lyn
  345 
   Lyn
  168 
   Mev
  0 
   Mor
  50 
   Nic
  244 
   Rin
  289 
   Sel
  75 
   Son
  460 
   Sta
  95 
   Sta
  733 
   Taa
  309 
   Tel
  369 
   Vek
  842 
   Øve
  410 

  Overnattinger totalt i 2016 over koier.