• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  827 
   Fos
  241 
   Hei
  961 
   Hog
  121 
   Hol
  476 
   Hol
  91 
   Igl
  119 
   Kam
  52 
   Krå
  33 
   Kås
  128 
   Lyn
  435 
   Lyn
  44 
   Mor
  16 
   Nic
  101 
   Rin
  119 
   Sel
  33 
   Son
  216 
   Sta
  34 
   Sta
  372 
   Taa
  97 
   Tel
  140 
   Vek
  365 
   Øve
  177 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier.