• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1709 
   Fos
  527 
   Hei
  1845 
   Hog
  275 
   Hol
  937 
   Hol
  301 
   Igl
  327 
   Kam
  271 
   Krå
  162 
   Kås
  317 
   Lyn
  787 
   Lyn
  140 
   Mev
  133 
   Mor
  53 
   Nic
  262 
   Rin
  231 
   Sel
  87 
   Son
  454 
   Sta
  82 
   Sta
  663 
   Taa
  256 
   Tel
  340 
   Vek
  805 
   Øve
  381 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier.