• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  491 
   Fos
  87 
   Hei
  542 
   Hog
  55 
   Hol
  292 
   Hol
  30 
   Igl
  97 
   Kam
  35 
   Krå
  23 
   Kås
  96 
   Lyn
  291 
   Lyn
  21 
   Mor
  10 
   Nic
  54 
   Rin
  72 
   Sel
  16 
   Son
  117 
   Sta
  22 
   Sta
  183 
   Taa
  61 
   Tel
  109 
   Vek
  204 
   Øve
  88 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier.