• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  90 
   Fos
  16 
   Hei
  149 
   Hog
  6 
   Hol
  47 
   Hol
  3 
   Igl
  20 
   Kam
  5 
   Krå
  0 
   Kås
  3 
   Lyn
  72 
   Lyn
  6 
   Mor
  2 
   Nic
  2 
   Rin
  4 
   Sel
  0 
   Son
  33 
   Sta
  0 
   Sta
  22 
   Taa
  20 
   Tel
  16 
   Vek
  10 
   Øve
  12 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier.