• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1020 
   Fos
  262 
   Hei
  1104 
   Hog
  135 
   Hol
  508 
   Hol
  154 
   Igl
  126 
   Kam
  123 
   Krå
  48 
   Kås
  139 
   Lyn
  454 
   Lyn
  55 
   Mor
  20 
   Nic
  112 
   Rin
  129 
   Sel
  35 
   Son
  241 
   Sta
  36 
   Sta
  425 
   Taa
  105 
   Tel
  153 
   Vek
  453 
   Øve
  198 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier.