• Overnattingsstatistikk


  koier år måneder
  koie seng

   Flå
  1314 
   Fos
  399 
   Hei
  1465 
   Hog
  221 
   Hol
  696 
   Hol
  221 
   Igl
  249 
   Kam
  209 
   Krå
  109 
   Kås
  238 
   Lyn
  626 
   Lyn
  97 
   Mev
  45 
   Mor
  37 
   Nic
  202 
   Rin
  174 
   Sel
  64 
   Son
  363 
   Sta
  66 
   Sta
  576 
   Taa
  175 
   Tel
  262 
   Vek
  586 
   Øve
  266 

  Overnattinger totalt i 2018 over koier.