Nyheter Dragvoll-koiene Koiestyret  Terminlista Turbilder Koiehistorie
 

Koiestyret Dragvoll 2005


Koiegruppa Dragvoll administrerer vedlikehold og drift av syv koier i NTUNIs koienett. Vi arrangerer dugnader og koieturer som er åpne for alle som har lyst til å bli kjent med koienettet, og andre turinterersserte studenter. Koiegruppa har åpne møter ca hver fjortende dag for å diskutere saker som angår drifta av koienettet, og for å spise kake.
 

DUGNAD HOLMSÅ

 

Det blir dugnadstur til Holmså-koia 10-12 juni 05. Da starter vi opp med snekring og ser hvor langt vi kommer. Hvis du vil være med, send en mail til koiene-dorg.ntnu.no (før torsdag 9/6). Si ifra hvis du kan stille med egen bil. 

Koia står foran en liten ansiktsløftning. Vi skal isolere og legge nytt gulv på loftet slik at koia får flere sengeplasser. Det skal også settes inn et nytt vindu slik at det kommer inn litt lys.

Kjøkkenkroken skal bygges om for å få mer benk og hylleplass. Hele kjøkkenet er svært musbefengt og dagens skap og skuffer må tettes slik at musa ikke får leike fritt. Ovnen er moden for utskifting og studenterhytta har donert en ny. Det gjenstår også litt småflikking på Ny-badstua. Restene av den gamle (som brant ned for 2 år siden) må kjøres bort.

Koiestyret spanderer middagsmat og gratis overnatting på dugnadsturer. Vi gir også kjøregodtgjørelse hvis noen kan stille med bil (vi har "alltid" behov for noen til å kjøre. Har noen tilgang til bil-henger hadde det vært topp!). Du trenger ikke være noen kløpper på snekring for å delta på dugnad, vi har bruk for alle!

 

Dumme eller smarte spørsmål? Ikke nøl med oss e-brev: koiene-dstud.ntnu.no

Bilder fra Holmså

Stemningsbilder fra høstens badstubygging ved Holmså-koia i Tydalen kan finnes her.

 

 
 
STUDIESUR - UT PÅ TUR!