Linjeforeningen ved institutt for pedagogikk og livslang læring

Hva skjer?

»
foreløpig program for høstsemesteret 2017.

Følg oss på facebook

»
#IVRiglinjeforening

Velkommen som ny student på IPL.

»
Vi i linjeforeningen IVRig ønsker alle nye studenter velkommen til studiestart høsten 2017.

Studentbladet RaadVILL

»
Her finne du den digitale utgaven av studentbladet Raadvill.