Fakultetstillitsvalgte ved NTNU

Ingeniørvitenskap og teknologi
FTR1 IVT Espen Rørvik espenstr(å)stud.ntnu.no 975 03 163
FTR2 IVT Vibeke Saarem vibekesa(å)stud.ntnu.no 95 89 16 32
Informatikk, matematikk og elektroteknikk
FTR1 IME siv.ing Kjell Anders Tutvedt tutvedt(å)stud.ntnu.no 47 41 33 50
FTR2 IME siv.ing Morten Wollert Nygren mortenyg(å)stud.ntnu.no 91 71 32 59
FTR1 IME realfag Mats Angermo Ringstad matsange(å)stud.ntnu.no 97 71 31 13
FTR2 IME realfag Espen Skarsbø Olsen espenso(å)stud.ntnu.no 97 74 44 76
Naturvitenskap og teknologi
FTR1 NT siv.ing Emilie Lund Johnsrud emilielu(å)stud.ntnu.no 95 72 34 73
FTR2 NT siv.ing Bjarte Åstveit Nygård bjarteas(å)stud.ntnu.no 91 81 71 94
FTR1 NT realfag Ingvill Marie Moen ingvimo(å)stud.ntnu.no 91 57 37 71
FTR2 NT realfag Silje Helene Waagaard waagaard(å)stud.ntnu.no 93 09 88 02
Arkitektur og billedkunst
FTR1 AB arkitekt Anne Gjesdal Bjørndal annegjes(å)stud.ntnu.no 92 09 33 05
FTR2 AB arkitekt Nikolay Røren Eide nikolay(å)stud.ntnu.no 92 44 16 84
Kunstakademiet i Trondheim
FTR AB KiT Kim Johansson kim.johansson(å)gmail.com  
Samfunnsvitenskap og teknologi
FTR1 SVT Kristine Gilje krisgi(å)stud.ntnu.no 47 64 22 34
FTR2 SVT Martin Gjelten martinkr(å)stud.ntnu.no  
FTR1 SVT siv.ing Mats Beck mats.beck(å)gmail.com  
FTR2 SVT siv.ing Tore Stautland Bjøndal bjondal(å)stud.ntnu.no  
Det historisk-filosofiske fakultet
FTR1 HF Amund Aarvelta aarvelta(å)stud.ntnu.no 98 43 91 74
FTR2 HF Marthe Pande-Rolfssen panderol(å)stud.ntnu.no 91 33 19 05
Det medisinske fakultet
FTR1 DMF Asbjørn Junker junker(å)stud.ntnu.no 47 41 30 84
FTR2 DMF Andreas Mellbye andrm(å)stud.ntnu.no 93 44 59 76

Sist oppdatert 16. oktober 2009