Om klubben

NTNUI Fekting er en gruppe på 20-30 studenter som driver med kårdefekting. Vi tar imot nye medlemmer gjennom hele året, og arrangerer nybegynnerkurs på begynnelsen av hvert høstsemester. Kom gjerne innom en av våre treninger, eller ta kontakt med oss.

Grupperegler
Fektegruppa i NTNUI har tolv interne regler. Formålet med dem er å ivareta et godt treningsmiljø¸. Siden vi ikke har profesjonell trener, ønsker vi oss et treningsmiljø der alle deler erfaringer og gjør hverandre gode. Sikkerhetsreglene er en forenkling og tydeliggjøring av det minimum som forventes i fektesporten.
 
SIKKERHETSREGLER

 • Beskyttelsesutstyr må nyttes
 • Kårdespissen skal peke mot gulvet når man ikke fekter
 • Hvis en kårde brekker, skal kampen stanses umiddelbart
 • Snu aldri ryggen til din motstander på pisten
 • Bruk aldri din ubeskyttede arm
 • Lytt til dommeren, respekter og følg hans instrukser

 
TRENINGSMILJØ

 • Hils korrekt før og etter kampen
 • Vis respekt for motstanderen
 • Snakk med motstanderen etter kampen
 • Spør andre om tips og råd
 • Hjelp hverandre, lær fra deg
 • Tenk ikke bare på seier, du skal også utvikle deg

Sosialt fokus
Vi er en studentklubb innen en sport som er liten i Norge. Vi er aktive i idretten, men har også et stort sosialt fokus. Studier kan fort bli ensformige, og derfor kan det våre godt å gjøre noe helt annet – som å fekte eller møte folk utenfor sin egen studiekrets. Vi har sosiale arrangementer som fester, julebord, hyttetur og filmkvelder. Vi vil at medlemmene våre skal føle seg hjemme, både på og utenfor trening, og er alltid åpne for innspill på hvordan vi kan gjøre det bedre.

Treningsavgift
Våre medlemmer må ha medlemsskap i SiT Trening som også inkluderer medlemskap i NTNUI.
I tillegg kommer lisensavgift til Norges Fekteforbund (NF-lisens) og treningsavgift i fektegruppa.
Nye fektere betaler ikke for NF-lisens eller treningsavgift det første semesteret de fekter.

Medlemskap i SiT Trening og NTNUI: 1700 kr per år, betales til SiT
NF-lisens: 150 kr per kalenderår, betales til NTNUI Fekting
Treningsavgift: 150 kr per semester, betales til NTNUI Fekting