De Sorte Faars Ridderskab

 

Histore

Riddere

Spørsmål og svar

DSFRS og Samfundet

Debatten rundt DSFRS

 

 

 

dsfrs-web

 

 

De Sorte Faars Ridderskab (DSFRS) ble stiftet i 1916 etter forslag fra Åge Falck-Ytter. Dette var forøvrig samme person som i 1910 tok initiativet til dannelsen av et studentersamfund i Trondheim. Ridderskapet hadde som formål å knytte til seg byens formuende borgere og personer som hadde vist stor interesse for Studentersamfundet i Trondhjem fra både inn- og utsiden av Huset.