Skjema for utmeldelse av Den norske Kirke (Statskirken)
DKK Logo

Skjema for utmeldelse av Den norske Kirke (Statskirken)

Til sokneprestkontoret i ______________________________ menighet.

Jeg melder meg med dette ut av Den norske Kirke, og ber sokneprestkontoret snarest sende meg attest for utmeldingen. Jeg ønsker ikke å gi opplysninger utover dem som gis på dette skjema, og som Kirken ifølge lov har hjemmel for å kreve. Heller ikke ønsker jeg noen personlig henvendelse om saken.


Navn: ____________________________________________________________

Født:

Døpt:

Dato: ______________ Sted: _________________________________________

Underskrift: _______________________________________________________


Skjemaet sendes til sokneprestkontoret i menigheten der du nå bor.

Vedlegg kopi av dåpsattest.

Dette skjemaet er utarbeidet av Den Kybernetiske Kirke, Stud.post. 249, 7034 TRONDHEIM-NTH.


Her er en versjon i Postscript av skjemaetSist oppdatert 14.10.95 av dkk@stud.ntnu.no