Immen

Immatrikuleringen i begynnelsen av august er et av Candiss-årets høydepunkter. Da får Candiss, sammen med Pirum, NTNUIs dansere, lokalpolitikere, NTNU, studentpolitikere og Samfundetfolk, være med på å ta imot de nye NTNU-studentene.

Candiss synger denne dagen "Studentens Klage" hyppig, et ny-og-forvirret-student-potpurri om problemer en stakkars fersk student kan møte. Etter å ha sunget for noen av de 3000 studentene i auditorium og på diverse plasser, reklamerer vi for TKS og TSS sitt opptak.

Etter at den offisielle delen av dagen er over, møter vi Pirum i noens hage for å drikke champis. Ikke alle har møtt hverandre på sommertreff, og vi gleder oss over å se hverandre igjen etter en lang sommerferie. Pirum reiser etter hvert mot Nidelven for å dinere på Banken, da spiser Candiss salat og har alenetid.

Under middagen er tiden kommet for den høytidelige utdelingen av immatrikuleringselefanten; rosa for førsteåringer og så henholdsvis sølvfarget, blå, hvit og gullfarget for de neste årene man er med. I mangel på elefanter, utdeles enkelte ganger tall for å symbolisere annuiteten.

Kvelden, natten og ofte neste morgen tilbringer vi gjerne sammen med Pirum på Studentersamfundet.

Marianne og Janet på Gløshaugen i 2007, dette bildet ble publisert i Adressa i en sak om immatrikuleringen. Vi er ganske så synlige i de rosa buksene, og noen timers effektiv blæsting kan resultere i mange flotte, nye korister senere på høsten.Candiss holder minikonsert for Pirum på Tempe i 2007. Ønskekonsert er meget populært ved slike anledninger.Ingrid-Therese mottar 5-tallet i 2007 for sin femte immatrikuleringsdag. PCene er med oss hele dagen, og vi kan fort bli over tretti stykker - noe som merkes godt på lydvolumet.


Studentskoret Candiss © 2008