1 ÅPNINGSMELDINGER :

 

1

Kan være 3-kort (4-3-3-3). 11-19 hp.

1/1©

4-kort. 11-19 hp.

1

Normalt 5-kort. 11-19 hp.

1NT

15-17 hp.

2

Sterk, eneste kravåpning. 20 hp+.

2/©/

Svake to. 6-kort, 6-10 hp.

2NT

20-21 hp.

3NT

Gående minor uten sidestyrke.

4/

Gående major. 8 spillestikk.

Andre åpn.

Vanlige sperremeldinger.Table Of ContentsNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98