7 Svarhåndens 2.melding. Det videre meldingsforløp.

Når svarhånden i 1.melderunde har meldt en ny farge uten hopp, skal han nå forsøke å vise sin styrke og fordeling. Han må bestemme seg for å :

- stanse i delkontrakt.
- invitere til utgang.
- melde utgang.
- kreve videre.
- invitere til slem.
- melde slem.

Vi skal i nå se på de første alternativene, mens slemteknikk kommer senere.
Avhengig av åpners 2.melding har svarhånden ofte flere alternative meldinger. Det som er viktig er at en er klar over hvilke meldinger som er krav (rundekrav, utgangskrav), hvilke som kan passes (invitter) og hvilke som skal passes.

7.1 4.farge som krav.

Når svarhånden bruker 4.farge er det for å få mer opplysninger om åpnerens hånd. Meldingen er krav og svarhånden trenger ikke å ha fargen. Når en bruker 4.farge har en minst honnørstyrke til å invitere til utgang, men er usikker på hva som er beste utgangskontrakt, eventuelt har man tenkt å passe et minimumssvar fra makker. Svarhånden vil og bruke 4.farge til en sleminvitt. Etter 4.farge skal åpneren vise sin styrke og fordeling så nøyaktig som mulig. Åpner kan ikke passe under utgang når svarhånden har brukt 4.farge, mens svarhånden kan passe et minimumssvar fra åpneren. Som svar på 4.farge bør åpneren prioritere sine meldinger slik :

a) Sekundærstøtte til makker vises først.
b) Uten støtte til makker vises eventuelle ekstra fargelengder.
c) Med minimum, 12-14 hp, og hold i 4.farge meldes grand på laveste trinn. Med hold og tillegg, 15-17 uten grandfordeling, hopper en i grand (eks. 1© - 1, 2 - 2, 3NT).
d) Hvis åpner ikke kan melde etter a) - c), må han preferere på en dobbelton, eller gjenmelde allerede vist 5-kortsfarge.

Etter å ha brukt 4.farge vil svarhåndens neste melding vise hans intensjoner. Husk at svarhånden nå har krevd til utgang :

- Gjenmelding av svarhåndens 1.farge er utgangskrav og viser normalt 6-kortsfarge.
- Hvis svarhånden støtter åpnerens minorfarge på 3-trinnet er dette en mild sleminvitt. 3NT fra åpner er avslag.
- Hvis svarhånden støtter åpners minorfarge på 4-trinnet er dette en sterk sleminvitt. 4NT fra åpner er avslag, mens andre farger er cue-bid.
- Hvis svarhånden støtter åpners majorfarge på 3-trinnet er dette en sterk sleminvitt. (Eks. 1 - 2, 2 - 2©, 2NT - 3).
- Hvis svarhånden støtter åpners majorfarge på 4-trinnet er dette en mild sleminvitt. (Eks. 1 - 1©, 1 - 2, 2NT - 4).

7.2 Andre kravmeldinger.

- Revers fra svarhånden er alltid utgangskrav (eks. 1 - 1©, 1NT - 2 eller 1 - 1©, 2 - 2).
- Ny farge på 3-trinnet fra svarhånden er alltid krav til utgang (eks.1 - 2©, 2 - 3).
- Hopp i ny farge fra svarhånden er alltid krav til utgang (eks. 1 - 1, 1NT - 3).

SVARHÅNDENS 2.MELDING KAN GRUPPERES ETTER HÅNDENS STYRKE :

Styrke

Svarhåndens 2.melding :

Svake hender.
(Svarhånden forventer at åpner skal passe).

1. Pass.
2. Enkel preferanse til åpners 1.farge.
3.Gjenmelding av egen farge. (Hvis ikke utgangangskrav er etablert).
4. Ny lavereliggende farge på 2-trinnet etter at åpningshånden har gjenmeldt 1NT eller egen farge.
5. Meld 1NT.

Invitthender.
(Svarhånden forventer at åpner melder utgang med maksimum og passer med minimum).

1. Hopp i en av makkers farger.
2. Hopp i egen farge.
3. Meld 2NT. (Hvis ikke åpner har reversert).
4. Enkeltstøtte til makkers 2.farge.

Utgangs- og sleminteresserte hender.

1. Hopp i ny farge når åpner har gjenmeldt egen farge eller 1NT.
2. Fjerde farge når åpner har meldt 2 farger.
3. Utgang meldes direkte.
4. Sleminvitt via cue-bids, Splinter eller Blackwood.
5. Slem meldes direkte.


7.3 Eksempler.

Alle disse generelle regler illustreres best gjennom meldeeksempler. Når du kan og skjønner disse er du kommet langt på vei til å lære systemet.

 

i). 1

- 1©

 

1

- ?

 

Pass

5-7 hp.

Ingen bedre melding.

1NT

6-10 hp.

Bør ha ruterhold.

2

5-9 hp.

Enkel preferanse.

2

11 hp+.

4.farge.

2©

6-9 hp.

Normalt 6 hjerter.

2

7-9 hp.

Mild utgangsinvitt.

2NT

10-12 hp.

Utgangsinvitt.

3

10-12 hp.

Naturlig invitt.

3

11 hp+.

Utgangskrav med minst 5-5 i rødt.

3©

9-11 hp.

Utgangsinvitt med god 6-kortsfarge.

3

10-12 hp.

Sterk utgangsinvitt.

3NT

12-16 hp.

Naturlig.

4

13 hp+.

Sleminvitt med sparstøtte. Lover ess/konge i kløver.

4

13 hp+.

Splinter = sleminvitt med singel/renons ruter og sparstøtte.

4©

 

Naturlig, ingen sleminteresse.

4

12-15 hp.

Naturlig.

4NT

 

Blackwood.

 

 

ii). 1

-1©

 

1NT

- ?

 

Pass

6-11 hp.

 

2

5-9 hp.

Minst 4 kløver.

2

6-11 hp.

Minst 5 hjerter og 4 ruter. Ikke krav.

2©

6-9 hp.

Normalt 6 hjerter.

2

12 hp+.

Utgangskrav, med 4-korts spar.

2NT

11-12 hp.

Utgangsinvitt. Åpner melder 3© med 3-kort og maksimum.

3

10-12 hp.

Naturlig invitt.

3

11 hp+.

Utgangskrav med minst 5 hjerter og 4(3) ruter.

3©

9-11 hp.

Utgangsinvitt med 6-kortsfarge.

3

12 hp+.

Splinter med kløver som trumf.

3NT

12-18 hp.

Naturlig.

4

15 hp+.

Sterk sleminvitt.

4

15 hp+.

Splinter med kløver som trumf.

4©

 

Naturlig, ingen sleminteresse.

4NT

 

Blackwood.

 

 

iii). 1

- 1©

 

2

- ?

 

Pass

6-10 hp.

 

2

6-10 hp.

Minst 5 hjerter og 4 ruter. Ikke krav.

2©

6-9 hp.

Normalt 6 hjerter.

2

12 hp+.

Utgangskrav med 4-korts spar.

2NT

10-12 hp.

Utgangsinvitt.

3

10-12 hp.

Naturlig invitt.

3

11 hp+.

Utgangskrav med minst 5 hjerter og 4(3) ruter.

3©

9-11 hp.

Utgangsinvitt med 6-kortsfarge.

3

12 hp+.

Splinter med kløver som trumf.

3NT

12-18 hp.

Naturlig.

4

12 hp+.

Naturlig sleminvitt.

4

12 hp+.

Splinter med kløver som trumf.

4©

 

Naturlig, ingen sleminteresse.

4NT

 

Blackwood.

 

 

ix). 1

- 1©

 

2

- ?

 

2©

5-8 hp.

Forslag til kontrakt. Ikke krav.

2

8 hp+.

4.farge.

2NT

8 hp+.

Naturlig og krav med sparhold.

3

5-8 hp.

Naturlig preferanse. Ikke krav.

3

8 hp+.

Naturlig og krav.

3©

8 hp+.

Naturlig og krav med god 6-kortsfarge.

3

12 hp+.

Sleminvitt med ruterstøtte og 1.kontroll i spar.

3NT

8-12 hp.

Naturlig, ikke 5 korts hjerter.

4

10 hp+.

Naturlig sleminvitt.

4

10 hp+.

Sterk sleminvitt.

4©

 

Naturlig, ingen sleminteresse.

4NT

 

Blackwood.

 

 

x). 1

- 1©

 

2NT

- ?

 

Pass

5-6 hp.

 

3

9 hp+.

Naturlig og krav.

3

6 hp+.

Søk etter 3-korts hjerter eventuelt 4-korts spar. "Motsatt minor"

3©

5-6 hp.

Forslag til kontrakt. Ikke krav.

3NT

6-12 hp.

Naturlig.

4

12 hp+.

Sterk sleminvitt.

4

11 hp+.

Sleminvitt med minst 5-5 i rødt.

4©

 

Naturlig, ingen sleminteresse.

4NT

 

Blackwood.


7.4 Praktiske eksempler.

Eksempel 38.

K T 7 4 2
© K 3
J 7 3
A Q 5

1© - 1
2 - ?

Det er opplagt at vi skal i utgang, men hvilken? 4 kan være beste kontrakt hvis makker har sekundærstøtte.
4© kan være det beste hvis makker har en god hjerter-farge og 3NT burde være opplagt om makker kan hjelpe til i ruteravdelingen. Hvordan skal vi finne ut av dette? Jo, vi melder selvfølgelig 2, 4.farge krav, som forteller makker om at du har gode kort, men trenger litt assistanse til å finne sluttkontrakten.

Eksempel 39.

K J 9

1© - 2

Meld 3NT. Makker har lovet 10 hp, og du må hoppe til

© A Q 7 4 2

2 - 2

3NT for å vise tillegg. 

K Q 7 3

?

Husk at makker kan passe hvis du nøyer deg med 2NT. 

8

 

 

Eksempel 40.

Q 7

1 - 1

Meld 2. Makker har nesten alltid 5-korts spar etter

© T 3

2 - 2©

denne sekvensen, og er sikkert interessert i støtte, 

A J 6 5 2

?

selv om du ville likt å ha 3-korts spar. 

K Q J 4

 

 

Eksempel 41.

K 7 2

1© - 1

Meld 2.

© A J T 5 3

2 - 2©

I denne sekvensen viser forsinket støtte 3-kort i makkers farge, 

A K 9 4

?

singel / renons i den umeldte farge og tillegg. 

5

 

Uten ruterkonge ville vi støttet til 2 direkte. 


Previous PageTable Of ContentsNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98