3 Åpning med jevne hender.

En balansert hånd kan vi kalle for en grandhånd og de omfatter fordelingene :
4-4-3-2 (21,5%) , 5-3-3-2 (15,5%) og 4-3-3-3 (10,5%). Disse tre fordelingene dekker altså nesten 50% av alle mulige fordelinger og meldeteknikken med "grandhendene" kan vi kalle for et systems ramme.

 

 

Her deler vi opp disse hendene i følgende intervaller :

 

12-14 hp :

Åpning 1 i farge, etterfulgt av billigste grandmelding.

 

15-17 hp :

Åpning 1NT.

 

18-19 hp :

Åpning 1 i farge, etterfulgt av hopp i grand.

 

20-21 hp :

Åpning 2NT. Kan inneholde 22 hp dersom ingen 5 kortsfarge.

 

22-24 hp :

Åpning 2, etterfulgt av billigste grandmelding.

 

25-27 hp :

Åpning 2, etterfulgt av hopp i grand.

Hvis vi sammenlikner med Goren og Culbertson har vi senket grandåpningen fra 16-18 (19) til 15-17 hp noe som øker sjansen til å få en grandåpning med 40%. Vi skal se litt nærmere på de ulike intervallene :

12 - 14 hp.

Systemet baserer seg på 5-korts sparåpning, så med 4 korts spar og fordelingen 4-3-3-3 må en åpne med en kløver. Det er imidlertid det eneste tilfellet hvor en må åpne med en trekortsfarge. Hvis en skal velge mellom to 4-kortsfarger åpner vi prinsipielt med den laveste. Hvis vi får sjansen melder vi vår andre farge på ett-trinnet, hvis ikke gjenmelder vi grand billigst mulig. Alle 4-korts farger er meldbare og skal meldes hvis mulig på ett-trinnet. Dette gjelder både for åpningshånden og svarhånden.

Eksempel 1.

A J 4

© K Q 9 3

Q T

J 8 7 5

Vi åpner med 1. Svarer makker 1 melder vi 1©. Svarer makker 1©, støtter vi til 2©, og hvis han melder 1 melder vi 1NT tross dårlig ruterhold. Mange vil sikkert være uenig med åpningen 1. Hvilken farge en ønsker å åpne i vil være en avveining mellom aggressivitet og meldepresisjon. Åpning 1© gjør det vanskeligere for motparten, mens man får bedre plass til å utveksle informasjon ved å åpne denne hånden med 1. Hvis det derimot hadde gått to passer foran deg vil det være nærmest opplagt å åpne med 1©. Det er nå stor sjanse for at motparten har høyeste kontrakt slik at åpningen kan gjøre det vanskeligere for dem å finne tilpasning, og du vil helst ha hjerter ut.

 

Eksempel 2.

8 6

© A Q 9 3 2

Q J 7

A 9 8

Vi åpner med 1©. Svarer makker 1, må vi melde 1NT, da 2© i denne sekvensen viser 6-korts farge. Etter 1NT sier vi pass, og svarer makker 2 i en minorfarge, melder vi 2© som nå kan være på 5-kort.

 

 


Eksempel 3.

A J T 5

© A 8 6 3

A T 2

7 3

Vi åpner med 1©. Sier makker 1, støtter vi til 2 med minimum og4-kortstøtte.
Med minimum mener vi her en 12-14 NT. Vi sier pass hvis makker melder 1NT, og vi melder 2NT over makkers 2/ til tross for 4-korts spar og dårlig kløverhold.

 

 


15 - 17 hp.

En balansert hånd innenfor disse poenggrensene åpnes alltid med 1NT. Det stilles ikke krav til hold i alle farger, og hånden kan godt inneholde 5-korts major eller en liten dobbelton.
Med 17 og femkorts god major oppvurderes det til 18-19NT.
Alle disse hendene åpnes 1NT i vårt system :

A 8

T 8 6 4

J 9 7 5 3

8 3

K Q J

A Q 9 4

© Q 8 6 4 3

© K Q 8

© A J 4

© A Q 4

© 9 8 4

© K J 5 4

A Q 5

A 3 2

K J 4

J 8 3

A Q 9 8 3

Q 5

K 9 4

A Q 6

A Q

A K J 5 3

A 7

K T 3

18- 19 hp.

En balansert hånd i dette intervallet vises ved å åpne i 1 i farge og hoppe i grand i neste melderunde. Svarer makker på 1-trinnet hopper en til 2NT og etter 2 over 1 må en hoppe til 3NT. Normalt vil en ha hold i de to umeldte fargene, men noen ganger må en avvike fra dette kravet for å få vist hånden best mulig.

Eksempel 4.

K J 9 4

© A Q 6

K 5

A Q 9 7

Vi åpner med 1 og svarer makker 1/© hopper vi til 2NT til tross for vår 4-korts sparfarge. Melder han 1 hopper vi til 4. Vi skal senere se på bruk av splinter i forbindelse med slem-meldinger, det vil si at dobbelt hopp i ny farge er utgangskrav og viser singel/renons i hoppfargen pluss trumfstøtte. Sekvensen 1 i farge - 1 i major - 4 i samme major benekter altså singeltoner / renonser og viser 18-19 hp med 4-korts majorstøtte.

 Eksempel 5.

Q J 7

© A Q 9 8 3

A J 8

A 4

Vi åpner med 1©, og svarer makker 1 eller 1NT, melder vi 2NT. sjanser vi på 4©.
Melder makker 2 i minor, melder vi 3NT. Og støtter makker til 2©

 

 
20 - 21 hp.

Disse hendene skal alltid åpnes med 2NT. Selv med en liten dobbelton velger vi denne åpningen, hvis ikke får man aldri vist hånden. Med femkort major åpner man med 1©/ med 20 "rustne", og ellers med 2NT. Dette løser ikke alle problemene, men det er heller ikke mulig innenfor systemets ramme.

22- 24 hp.

Åpnes med 2 for å melde grand på laveste nivå i neste melderunde. Med maksimum og femkorts major kan en melde majorfargen over avslaget 2 og melde grand neste gang.

25 - 27 hp.

Vi åpner med 2 og hopper til 3NT over svarene 2/©/. Mer om de sterke åpningene under avsnittet om 2 - åpningen.

-----------------------------------

Vi har nå gjennomgått åpningsmeldingene med jevne hender. Du trenger ikke være enig i alt som står her, men spiller du systemet med din makker så prøv å følge det slavisk. Mange hender kan nok vises bedre ved å gå utenom systemet, men makkerskapstilliten blir ofte satt på en prøve når slike improvisasjoner fører til dårlige resultater.

Previous PageTable of ContentsNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98