2 Oversikt.

2.1 SVAR OG GJENMELDINGER :

Etter åpning 1 i farge :

Det videre meldingsforløp er stort sett som etter ACOL. Et viktig unntak er Stenberg´s 2NT etter majoråpning som viser 4-kortsstøtte og er utgangskrav. Positive trial bid, ny farge etter 1©-2© eller 1ª-2ª, ber om hjelp i fargen, utgangsinvitt. Billigste gjenmelding av grand viser 12-14 hp. Grandgjenmelding med hopp viser 18-19 hp.

Revers etter svar på 1-trinnet er rundekrav, men preferanse eller gjenmelding fra svarhånden kan passes.

Revers fra svarhånden er utgangskrav.

Åpningshånden kan ikke passe under utgang når svarhånden har brukt 4.farge, mens svarhånden kan passe minimumssvar etter 4.farge.

Hopp i ny farge viser normalt 6-kortsfarge med minst 16 hp, og benekter normalt sidefarger.

Etter 1NT :

Enkel Stayman som gir mulige svar = 2¨, 2© eller 2ª. Overføringer.

Etter 2§ :

2¨= avventende utgangskrav med jevn hånd, 2©= maksimum 2 damer eller en konge, 2ª= 5©+ og 6hp+, 2NT = 5ª+ og 6hp+.
Ellers naturlig.

Etter 2¨ :

2©/ª er konstruktivt, men kan passes. 2NT spør om sidehonnør.
3¨ er sperr. Andre farger viser god farge og er rundekrav.

Etter 2©/ª :

2NT spør nå om singelton, ellers som 2¨.

Etter 2NT :

Puppet Stayman og overføringer.

Etter sperremelding :

Farge på 3-trinnet : naturlig, på 4-trinnet : cue-bid.

Etter 3NT :

4¨ er sleminvitt og ber om cue-bid.

Etter 4§/¨ :

Fargen over er sleminvitt

2.2 SLEMKONVENSJONER :

 

 

BLACKWOOD :

4 ess Blackwood.

STORE FRIE 5NT :

6§

= Ess eller konge i trumf (Spar som trumf!).

 

6¨

= Trumfdame.

 

6©

= Ekstra lengde.

 

6ª

= Ingen topphonnører.

 

6NT

= To topphonnører.

 

7 ª

= Tre topphonnører.

Med annen trumf enn spar må skalaen komprimeres.

CUE BIDS : Normalt meldes 1.kontroller først, men man kan melde 2.kontroll med kompenserende styrke.
1430 - RKC : Roman Key Card Blackwood. Trumfkongen regnes som et ess. Svar på 4NT:

5§

= 1 eller 4 ess.

5¨

= 0 eller 3 ess.

5©

= 2 ess og benekter trumfdame.

5ª

= 2 ess med trumfdame.

2.3 DEFENSIVE / KOMPETITIVE MELDINGER :

· Responsive doblinger : etter opplysende doblinger og innmeldinger til og med 3¨.
· Negative doblinger : til og med 2ª.
· Etter motpartens innmelding etter vår grandåpning er 2NT krav, major på 2-trinnet og minor på 3-trinnet spillemelding.
· Etter motpartens opplysende dobling er høyning sperr, 2NT er limit i åpningsfargen og ny farge ikke krav.
· Marmic og Michaels cue-bid varianter :

Overmelding av motpartens minor farge viser den andre minorfargen + en majorfarge (5 -5).

Overmelding av motpartens majorfarge viser den andre majorfargen + en minorfarge (5 -5).

2NT spør etter den andre fargen.

2NT etter motpartens minorfarge viser 5-5 i major.

2NT etter motpartens majorfarge viser 5-5 i minor.

Overmeldingen er oftest basert på svake hender.


· Innhopp : ensidig, spillestikk etter sonen.
· Innmelding 1NT : 15-18 hp. Overmelding av motpartens farge er eneste krav.
· Kompetitive cue-bids : etter makkers innmelding viser overmelding god støtte i fargen.

Previous PageTable Of ContentsNext Page
WordArt And LayOut By Christoffer Abel Arntzen 03.07.98