Vi skaper muligheter for studenter innen bergfag

Samtidig som vi beriker studietiden

Muligheter og karriere

Hva vil du bli når du blir stor? Noen vet det, andre vet det ikke. La oss hjelpe deg til å se alle mulighetene gjennom en solid utdannelse innen geofag.

Bergringens nye promosjonvideo fra 2015.

INFO

Alt etter hvilken studieretning du går, vil du kunne velge mellom mange spennende jobber innenfor ditt fagfelt. Om du ønsker å jobbe i Norge eller utenlands, er kompetansen og kunnskapen du innehar etter fullført studium høyt verdsatt.

 

Eksempler på arbeidsoppgaver etter endt studium er:

  • Planlegge og kontrollere opprydning av forurensede masser i lokale havnebasseng
  • Gjenvinne ressurser fra avfallsprodukter
  • Påvise og beskytte verdifulle grunnvannsressurser
  • Sikring og utbygging av statlig vei, jernbane og tunneler
  • Stabilisering av pallhøyder i åpne dagbrudd
  • Prosjektere bergrom som det Globale Frøhvelvet på Svalbard, eller verdens største publikumshall i fjell i Gjøvik.
  • Geologisk kartlegging etter samfundsnyttige mineraler
  • Optimalisere produksjonen av geologiske ressurser
  • Finne høykvalitets tilslag til morgendagens betong

 

veiledning

Hvert år inviterer Bergringen Studenter og Bedrifter til Bergdagen, et arrangement der bedrifter som trenger geofaglig kompetanse har mulighet til å vise seg fram. Se på årskalenderen vår når tid dette arrangeres ved å klikke her

 

 

 

 

 
Nyutdannet ingeniørgeolog
med mange muligheter


Navn: Elisabeth Ramlo, 25 år

Utdanning: Tekniske Geofag '15

Yrke: Kontrollingeniør, Statens Vegvesen


Jeg studerte ett semester ved University of Cape Town i Sør-Afrika, våren 2014. Det var svært begivenhetsrikt, og jeg fikk mange nye venner fra verden rundt. Kulturen der nede er helt annerledes enn i Norge, og det gjorde oppholdet der nede desto mer verdifullt.

Våren 2015 var jeg og andre 4.- og 5.-årsstudenter ved Tekniske Geofag på en to-ukers hovedekskursjon i Nepal ledsaget av professor Bjørn Nilsen og førsteamanuensis Krishna Panthi. Der besøkte vi flere vannkraftstasjoner og lærte mye om hvordan praksisen for ingeniørgeologiske arbeider gjennomføres der nede. Spesielt interessant var det å se de store forskjellene i arbeidsmåter, der HMS nødvendigvis ikke ble tillagt like mye vekt som i Norge. Nepal var et kjempespennende land med mye kultur og fantastiske naturomgivelser. Under siste del av ekskursjonen valgte flere studenter i egen regi å reise til Himalaya for å gå i fjellet.

Jeg husker spesielt godt ekskursjoenn til Alta i forbindelse med faget «Strukturgeologi». Vi hadde stort sett fint vær alle dagene som gjorde feltarbeid der oppe riktig så bra. Vi fikk også tatt en «svipptur» innom Nordkapp

Jeg har tidligere jobbet for Statens Vegvesen og Reinertsen AS før endte studier.

© 2017 Bergringen    Alt innhold er kopibeskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett    webmaster@bergringen.no    Nettsider av Designbyrået Sjursendesign