Et naturlig knutepunkt mellom studenter, bedrifter og institutt innen bergfag

Vi knytter kontakt og skaper verdi for bransjen

Styrets side

Styret i Bergringen består av to representanter fra våre medlemmer, to fra institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) samt to studentrepresentanter fra IGP. I tillegg har styret fast observatør fra Norsk Bergindustri.

Styrets sammensetning

Krishna Panthi er leder og ansatt som førsteamanuensis i bergmekanikk ved IGP.

Egil Tjåland er instituttleder for IGP, og representant i styret

Kine Wenberg Jacobsen er representant fra bergindustrien og jobber i Sweco.

Hlynur Gudmundsson er bransjerepresentant og er til vanlig Assisterende byggeleder/teknisk byggeleder i Statens Vegvesen.

Lars Lid Nordø er studentrepresentant og går i 2. klasse Tekniske Geofag.

Gina Bjerkan er studentrepresentant og går i 2. klasse Geologi Realfag.

Aina Myrvold er saksbehandler og kasserer fra IVT-fakultetet.

Som observatører i styret har vi den glede å ha med oss Ali Reza Tirna fra Norsk Bergindustri, Helle Nilsen fra Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk og Øystein Gjermshusengen fra IGB. Som sekretær sitter Vanja Haugsnes.

>> Årsberetning for 2015
>> Årsberetning for 2014
>> Årsberetning for 2013
>> Årsberetning for 2012
>> Årsberetning for 2011
>> Årsberetning for 2010
>> Årsberetning for 2009
>> Årsberetning for 2008
>> Årsberetning for 2007
>> Årsberetning for 2006
>> Årsberetning for 2005
>> Årsberetning for 2004
>> Årsberetning for 2003

 

>>Referater fra styremøter i Bergringen

>>Dokumentarkiv


Krishna
Krishna Panthi
Leder og representant for IGP


krishna.panthi@ntnu.no

Kine
Kine Wenberg Jacobsen
Bransjerepresentant


kine.jacobsen@sweco.no

Hlynur
Hlynur Gudmundsson
Bransjerepresentant

Assisterende byggeleder/teknisk byggeleder i Statens vegvesen
hlynur.gudmundsson@vegvesen.no

Egil
Egil Tjåland
Representant for IGP


egil.tjaland@ntnu.no

Lars Lid Nordø
Lars Lid Nordø
Studentrepresentant

Student ved Tekniske geofag, ingeniørgeologi og bergmekanikk, NTNU
lnord95@gmail.com

Gina Bjerkan
Gina Bjerkan
Studentrepresentant

Student ved Geologi realfag, Berggrunns- og ressursgeologi, NTNU
ginbje.gb@gmail.com

Aina
Aina Myrvold
Rådgiver/kasserer

Prosjektøkonom ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum
aina.myrvold@ntnu.no

Ali Reza Tirna
Ali Reza Tirna
Observatør

Rådgiver i Norsk Bergindustri
art@norskbergindustri.no

Helle Ragnete Fyhn Nilsen
Helle Ragnete Fyhn Nilsen
Observatør


helleragnete@gmail.com

øystein
Øystein Gjermshusengen
Observatør


oystein.gjermshusengen@ntnu.no

Vanja
Vanja.S.Haugsnes
Sekretær


vanjahau@gmail.com
© 2017 Bergringen    Alt innhold er kopibeskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett    webmaster@bergringen.no    Nettsider av Designbyrået Sjursendesign