Medlemskap - Mailinglister - Verv - Instrukser - Lover - Styret

Medlemskapkategorier

NTNU-BIL har to kategorier medlemskap:

 1. Medlemskap uten adgang idrettsbyggene.
  Dette er medlemskap uten medlemskort og betalingen skjer ved nettbank eller girering til NTNU-BILs konto, se nederst på denne siden. Passer best for aktive i diverse uteidretter eller dersom man av andre grunner ikke bruker idrettsbyggene eller ikke trenger medlemskort.
 2. Medlemskap med adgang idrettsbyggene (Gløshaugen og Dragvoll).
  SiT-adgangskort til idrettsbyggene kjøpes i vaktbua i et av idrettsbyggene. Som ansatt må man vise NTNU adgangskortet og betale ansattprisen. Dette vil inkludere medlemskap i NTNU-BIL som ovenfor. Kortet gir fri adgang til idrettsbyggene til enhver tid, også til mosjonspartier/aerobic/spinning med instruktører.

Ett medlemskap gir adgang til deltakelse i alle grupper i NTNU-BIL. Oppgi aktuelle grupper ved giroinnbetaling.

En kontingentperiode er ett år, følger studiesemestrene og starter ca 15. august. For sommeridretter f.eks. orientering, sykkel, friidrett og idrettsmerke gjelder perioden fram til sesongen er avsluttet (f.eks. for 2018/19 ut sept 19). Men også for deltakere i disse idrettene gjelder at bruk av idrettsbyggene ved semesterstart krever adgangskort for det nye kontingentåret.

Følgende kategorier kan bli medlem av NTNU-BIL:

 • Ansatte ved NTNU.
 • Ektefelle/samboer av ansatte ved NTNU, såfremt de ikke har et bedriftsidrettslag ved den bedriften hvor ektefellen/samboeren jobber.
 • Andre personer som har sitt daglige virke ved NTNU.
 • Personer som sorterer inn under Bedriftidrettskretsens dispensasjonsregler.

Innmelding skjer ved at medlemmet kjøper medlemskort/adgangskort som angitt over (Kategori 2) eller betaler inn gjeldende medlemskontingent til NTNU-BIL uten medlemskort/adgang idrettsbyggene (Kategori 1). Ved innmelding i Kategori 1 skal det betales full kontingent selv om det er kort tid igjen av en kontingentperiode. For medlemskap av Kategori 2 (adgang idrettsbyggene) kan man kjøpe medlemskap for et semester om gangen (se under). Det er ingen aktiv utmelding, ikke betalt kontingent for et år betraktes som utmelding.

 • Kategori 1. Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet I NTNU-BIL og er for 2019/20 250 kr/år.
  Kontingenten betales ved innbetaling av beløpet til NTNU-BIL’s kontonummer og med melding som gitt nedenfor.
 • Kategori 2. Kontingenten bestemmes av SiT og er per okt 2019 2200 kr/år eller 1400 kr/semester. NTNU-BIL får 250 kr av beløpet.

Medlemskort eller årsoblat kjøpes ved et av idrettsbyggene (se over). Kun kategori 2 gir rabatter i sportsforretninger og adgang idrettsbygg, se medlemsfordeler.

* Kontonummer (Sparebank 1 Midt Norge): 4200 20 77846.
* Adresse: NTNU-BIL, 7491 Trondheim.
* Påfør: Eget navn, postnummer og fødselsdato (dd.mm.yyyy).
* Påfør: gruppe (grupper).
* Påfør: “Medlemskontingent xx/yy” (der xx/yy er aktuelt kontingentår=studieår).

(Fødselsdato og postnummer er nødvendig for registrering hos idrettsforbundet. Dette kan dere også registrere selv på MinIdrett)

 • about/membership.txt
 • Last modified: 10:32 @ 27.03.2020
 • by Arne Mikkelsen