Bedriftsidrettslaget ved NTNU er organisert i 14 grupper som representerer et bredt spekter av idretter. Du er velkommen enten du ønsker aktiviteter fullstendig på koffertnivå, eller ønsker å satse litt og bruke mer tid til trening. Det gjelder å finne en balanse mellom å ha det moro og samtidig ha et seriøst tilbud.

Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 er avholdt 2. mars og protokoll ligger under “Om NTNU-BIL | Styret | Årsmøtereferater”

Årsmøte 2020

Til medlemmene i NTNU-BIL

Styret innkaller herved til årsmøte i NTNU-BIL. Årsmøtet avholdes:

Tid: mandag 2. mars kl 16:00 – ca 18:00 Sted: NTNU Technology Transfer AS, 3. etg i Sem Sælands vei 14 (Kjemiblokk 1) (Ringeklokke ved inngangsdøra i 3 etg. Ring på Trond Gifstad (91777808) om man sliter med å finne stedet, evt. ikke kommer inn.)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styre@bil.ntnu.no seinest 14 dager før, dvs. mandag 17. feb. kl 16. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt til gruppeledere@bil.ntnu.no seinest éi uke før årsmøtet. Styret har allerede forslag om to saker: Vedtak av ny lovnorm. Medlemslister i Spond.

For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Hver gruppe oppfordres i år til å møte med minst to representanter på årsmøtet. Viser også til vedtak besluttet på tidligere årsmøte: Grupper som ved årsmøtet ikke er representert (med minst én representant) vil få trukket 25 % fra gruppas budsjettet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret

Sakspapirer (sendt 21. feb i epost til gruppelederne):

Sak 8. Årsberetning fra styret og grupper: http://org.ntnu.no/bedriftsidrett/_media/about/styret/aarsrapporter/aarsrap2019.pdf

Sak 9. Regnskap 2019: http://org.ntnu.no/bedriftsidrett/_media/about/styret/regnskap/regnskap2019pr27jan20.pdf

Sak 10.1. Nye lover 2020: https://www.ntnu.no/ntnu-bil/docs/LoverNTNUbil2020Utkast.pdf

Sak 13. Budsjett 2020: http://org.ntnu.no/bedriftsidrett/_media/about/styret/budsjett/budsjett2020pr11mar.pdf

Sak 15. Valgkomiteens innstilling: http://org.ntnu.no/bedriftsidrett/_media/about/styret/referater/aarsmote/forslagvalgkomiteen2020.pdf

Sak 15.7 Styrets forslag til valgkomite: http://org.ntnu.no/bedriftsidrett/_media/about/styret/referater/aarsmote/forslagnyvalgkomite2020.pdf

..

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 er avholdt 25. mars og referat ligger under “Om NTNU-BIL | Styret | Årsmøtereferater”

  • index.txt
  • Last modified: 18:33 @ 26.03.2019
  • by Arne Mikkelsen