Bedriftsidrettslaget ved NTNU er organisert i 14 grupper som representerer et bredt spekter av idretter. Du er velkommen enten du ønsker aktiviteter fullstendig på koffertnivå, eller ønsker å satse litt og bruke mer tid til trening. Det gjelder å finne en balanse mellom å ha det moro og samtidig ha et seriøst tilbud.

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 er avholdt 25. mars og referat ligger under “Om NTNU-BIL | Styret | Årsmøtereferater”

Årsmøte 2018

Medlemmene innkalles herved til årsmøte i NTNU-BIL:

  • Dato: Mandag 26. feb. 2018 kl 16:00.
  • Sted: NTNU Technology Transfer AS, 3. etg i Sem Sælands vei 14 (Kjemiblokk 1)
  • (Ringeklokke ved inngangsdøra i 3 etg. Ring på Trond Gifstad (91777808) om man sliter med å finne stedet, evt. ikke kommer inn.)

Agenda årsmøte :

 1. Godkjenning av frammøtte representanter
 2. Valg av dirigent og referent
 3. Aktivitetsstatus i gruppene (årsrapporter) 
 4. Regnskap 2017 
 5. Budsjett 2018 
 6. Valg 2018 
 7. Innkomne saker

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styre@bil.ntnu.no seinest 14 dager før, dvs. fredag 9. februar.

Det minnes om at alle gruppene må være representert på årsmøtet. De gruppene som ikke er representert ved årsmøtet vil få trukket fra 25 % fra budsjettet sitt. Dette er i tråd med vedtak som ble besluttet på tidligere årsmøte.

Hilsen styret

NTNU-BIL i Gjøvik og Ålesund

Inntektene til NTNU-BIL er i vesentlig grad fra velferdsmidler gjennom LOSAM/NTNU, og for campus i Gjøvik og Ålesund søkes velferdsmidlere gjennom lokale forhandlinger: Gsam (LOSAM i Gjøvik) og Åsam (LOSAM i Ålesund). I alle fall blir det slik for 2018.

Det er da mest praktisk at bedriftsidrettsaktiviteter i Gjøvik og Ålesund drives separat. Dvs. at ansatte ved henholdsvis Gjøvik og Ålesund søker om støtte til oppstart og drift av aktiviteter lokalt og med egne gruppeledere og egne styrer. Idrettslig samarbeid over store avstander er vanskelig, f.eks. vil det være lite sannsynlig at skiløpere fra Gjøvik deltar på internrenn tirsdagskvelder i Trondheim eller at håndballag fra Ålesund deltar i bedriftsserien i Trondheim.

Klubbnavn for lokal aktivitet kan være NTNU-BIL/Gjøvik og NTNU-BIL/Ålesund eller liknende. Dersom Gjøvik eller Ålesund tidligere har hatt et bedriftsidrettslag er det naturlig å videreføre dette.

– styret NTNU-BIL, 30.10.17

  • index.txt
  • Last modified: 18:33 @ 26.03.2019
  • by Arne Mikkelsen