Skip to content

For et selvstyrt og demokratisk universitet!

(Uttalelse fra NTNU/HiST Attacs årsmøte 2009
Fra 80-tallet rullet tankesettet som kalles nyliberalismen innover Norge. Det innebar en storstilt privatisering av offentlige virksomheter, og innføring av styringsmodeller fra privat sektor i de offentlige virksomhetene som var igjen (såkalt New Public Managment). Dette tankesettet er etterhvert blitt ganske diskreditert, men likevel har vi sett at NPM-reformer fortsetter å snike seg inn i akademia.

Det er i dette lyset vi må se de reformene som har rullet innover høgskoler og universiteter de siste årene, reformer som har svekket det interne demokratiet i sektoren og fratatt studenter og ansatte innflytelse, og som har møtt kraftig og bred motstand. Inntoget til eksterne styremedlemmer som ikke er underlagt demokratiske valg, er et eksempel på en slik svekkelse. Det at rektor nå kan bli ansatt og ikke valgt er en annen.

NTNU/HiST Attac mener at universitetet har en viktig demokratisk funksjon i samfunnet som en aktør som opererer etter sine egne vitenskapelige kvalitetskriterier, og ikke er underlagt verken pengemakt eller politisk makt. Gjennom å ha sannheten og kunnskapen i sentrum for sin virksomhet, og ikke politisk-ideologiske, eller profittmål, kan akademia tjene samfunnet best. Å opprettholde en størst mulig grad av selvstyre i akademia er slik en viktig oppgave for både studenter og akademikere.

NTNU/HiST Attac oppfordrer studenter og ansatte til å kreve sin demokratiske rett på universitetet. Det er vi som holder til på universitetet som kjenner det, og som best kan styre det. La studenter og ansatte velge sine ledere. La demokratisk valgte organer styre budsjettene etter faglig funderte prioriteringer, og ikke etter NPM-regnearkmodeller fra Senter for statlig økonomistyring!