Styret i Linjeforeningen for filosofi ved NTNU, Apeiron

Fredrik Birkedal Dombeck
Leder.

Hans Gunnar Lian
Ansvarlig for Aporetisk Aften og vevmester.
Tlf. 41474171

Ellisif Wasmuth
Kasserer.

Kjetil Almås
Informasjonsansvarlig.

Julie Marie Hovland
Sosialt ansvarlig.

Kjell Sindre Schmidt
Tidsskriftansvarlig.


Studentrepresentanter for filosofi ved NTNU

Kjetil Almås
Masterrepresentant.
Tlf. 45234654

Kjell Sindre Schmidt
Bachelorrepresentant.
Tlf. 48300519